avfall, föremål, ämne eller substans som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Denna definition gäller enligt miljöbalken och är densamma i hela EU. Avfall kan vara såväl fast som flytande och gasformigt.

I naturen

(41 av 279 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kommunal avfallshantering

(1 av 1 ord)

Regler, mål och definitioner

Den kommunala avfallshanteringen i Sverige regleras främst genom miljöbalkens kapitel 15 med tillhörande förordningar, som ger kommunerna ett ansvar (och en monopolställning) i fråga om insamling, transport och behandling av hushållsavfall, medan producenterna ges ansvaret för insamling och

(38 av 270 ord)

Behandlingsmetoder och statistik

Avfallshantering, eller med en traditionell benämning renhållning, omfattar insamling och transport av avfallet samt behandling. Insamling och transport är normalt den största kostnadsposten. Ungefär hälften av hushållsavfallet samlas in av entreprenadföretag, men många större kommuner driver insamling i egen regi.

Endast 1 % av allt hushållsavfall och därmed jämförbart

(49 av 336 ord)

Återvinning och återanvändning

Under inverkan av bl.a. oljekrisen ökade intresset för återvinning starkt i början av 1970-talet. I en regeringsproposition 1975:32 fastslogs att avfallet är en resurs som i

(26 av 178 ord)

Avfallshantering: historik

Samhällets avfall hade så sent som i början av 1900-talet inte varit särskilt uppmärksammat men utgör en grundförutsättning för arkeologernas arbete med att kartlägga kulturmönster och levnadsvillkor i äldre tider. Då, långt före industrialismens genombrott, utgjordes det fasta avfallet av i huvudsak biologiskt material som kunde cirkulera i de naturliga kretsloppen. Allt, från kläder och skor till husgeråd, fordon och redskap, tillverkades av material som var direkt tillgängliga från naturen, såsom lin, ull, läder och trä. Mer beständigt avfall skapades

(80 av 654 ord)

Internationell utblick

Avfallet och avfallshanteringen speglar livsvillkoren i varje samhälle. I rikare länder finns vanligen en mer sofistikerad och välorganiserad avfallshantering än i mindre rika och fattiga länder. I Västeuropa, Nordamerika och Japan är avfallshanteringen vanligen välordnad, medan den är gravt eftersatt i många av Afrikas, Asiens och Latinamerikas utvecklingsländer.

image/jpeg

avfall. Tonårspojkar tar isär datorservrar och annan elektronik för att utvinna koppar. Foto från Agbogbloshie-slummen i Accra i Ghana

(69 av 478 ord)

Framtidsperspektiv

Det står alltmer klart att avfallsproblemen inte kan lösas enbart genom förändringar i avfallsledet. Samtidigt ställs alltmer långtgående miljökrav på anläggningar för behandling av avfall. Utvecklingen går mot insamling och hantering

(31 av 218 ord)

Medverkande

  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Nils Tiberg
  • Per E.O. Berg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, avfall. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avfall