återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling. I vidare mening inkluderas

(18 av 116 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Industriella återvinningsprocesser

I många industriella processer är återvinning en naturlig del av hushållningen med resurserna. Sådan återvinning bygger på att restmaterialet dels inte är förorenat, dels är tydligt

(26 av 182 ord)

Roll i avfallshanteringen

Under 1990-talet blev återvinning en allt viktigare del av samhällets avfallshantering. Redan i mitten av 1970-talet menade regeringen i en proposition (1975:32) att ”avfallet skall betraktas

(26 av 184 ord)

Återvinning under kommunalt ansvar

Kommunerna har som uppgift att bland annat minska avfallets mängd. Ett sätt att göra detta är att

(17 av 118 ord)

Producentansvar

När kretsloppspropositionen antogs av riksdagen 1993 kom begreppet producentansvar att stå i fokus. Producenterna, och i förekommande fall importörerna, fick lagstadgad skyldighet att ta hand om det avfall som uppkommer som en följd av att deras varor blir förbrukade.

(39 av 278 ord)

Återvinning av växtnäringsämnen

Den på mycket lång sikt viktigaste återvinningen är växtnäringsämnenas kretslopp. Kompost tillverkad av källsorterat

(14 av 100 ord)

Medverkande

  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Per E.O. Berg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, återvinning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/återvinning