(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Regler, mål och definitioner

Den kommunala avfallshanteringen i Sverige regleras främst genom miljöbalkens kapitel 15 med tillhörande förordningar, som ger kommunerna ett ansvar (och en monopolställning) i fråga om insamling, transport och behandling av hushållsavfall, medan producenterna ges ansvaret för insamling och

(38 av 267 ord)

Behandlingsmetoder och statistik

Avfallshantering, eller med en traditionell benämning renhållning, omfattar insamling och transport av avfallet samt behandling. Insamling och transport är normalt den största kostnadsposten. Ungefär hälften av hushållsavfallet samlas in av entreprenadföretag, men många större kommuner driver insamling i egen regi.

Endast 1 % av allt hushållsavfall och

(46 av 326 ord)

Medverkande

  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Nils Tiberg
  • Per E.O. Berg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Kommunal avfallshantering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avfall/kommunal-avfallshantering