Vår hållning till döden, Skytteanska samfundets symposieserie ( 1983);
P. Ariès, Döden: Föreställningar och seder i västerlandet från medeltiden till våra dagar ( svensk översättning 1978);
M. Bloch & J. Parry (utgivare), Death and the Regeneration of Life ( 1982);
N.-A. Bringéus, Klockringningsseden i Sverige ( 1958);
N.-A. Bringéus, ”Prestaver”, Rig 1959;
N.-A. Bringéus, Livets högtider ( 1987);
N.-A. Bringéus, ”Att sörja i svart vid kungliga dödsfall”, Rig 1994;
S. Cederroth m.fl. ( utgivare), On the Meaning of Death: Essays on Mortuary Rituals and Eschatological Beliefs ( 1988);
M.A. Engstedt (utgivare), Begravningsseder i förändring ( 2005);
C. Fehrman, Diktaren och döden: Dödsbild och förgängelsetanke i litteraturen från antiken till 1700-talet ( 1952);
Berndt Gustafsson, Kyrkoliv och samhällsklass i Sverige omkring 1880 ( 1950);
Anders Gustavsson, ”Minnesdrickning vid begravning”, Vetenskapssocieteten i Lund Årsbok 1973;
Louise Hagberg, När döden gästar ( 1937);
R. Huntington & P. Metcalf, Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual ( 1979);
H. Pleijel, Gamla utfärdstal från svenska bygder ( 1956);
H. Pleijel, Jordfästning i stillhet: Från samhällsstraff till privatceremoni ( 1983);
M. Rehnberg, Ljusen på gravarna och andra ljusseder ( 1965);
K. Söderpalm (utgivare), Dödens riter ( 1994);
U. Wolf-Knuts, ”Liktvättning – ett kvinnoarbete”, Budkaveln 1983.
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/begravning/litteraturanvisning