Metamorfa bergarter har förändrat sin textur och/eller struktur samt oftast även

(11 av 76 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bergartsbeskrivning (petrografi)

En metamorf bergart kan inte alltid skiljas från en magmatisk eller sedimentär enbart på grundval

(15 av 107 ord)

Struktur

De flesta metamorfa bergarter har en karakteristisk struktur, foliation. Härmed menas att de med större eller mindre lätthet låter sig klyvas utefter med varandra parallella ytor (se tabell).

Foliationen, oavsett om den är av typen skiffrighet (fin- till medelkorniga bergarter) eller gnejsighet (medel- till grovkorniga bergarter),

(46 av 325 ord)

Textur

Alla metamorfa bergarter, med undantag av dem som enbart är produkter av mekanisk deformation, uppvisar kristalloblastisk textur. Denna uppstår genom omkristallisationsprocesser vilka ger mineralkornen till synes slumpmässigt ojämna begränsningsytor. (Se vidare metamorf facies.) Dock finns det vissa mineral som bättre än andra kan utveckla kristallformers

(45 av 320 ord)

Metamorfostyper

De metamorfosframkallande faktorerna (förändring av temperatur, tryck och kemiska förhållanden) samverkar på olika sätt med varandra i jordskorpan, vilket ger upphov till olika typer av metamorfos.

Dynamometamorfos är en bergartsomvandling

(30 av 210 ord)

Omvandlingsgrad

Oavsett typ av metamorfos uppvisar de metamorfa bergarterna olika grad av

(11 av 25 ord)

Klassifikation

De dynamometamorfa bergarterna (se tabell) indelas enbart efter graden av mekanisk

(11 av 31 ord)

Medverkande

  • Bengt Loberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Metamorfa bergarter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bergarter/metamorfa-bergarter