Sedimentära bergarter bildas genom mekanisk-fysisk avsättning av transporterade lösa partiklar och genom kemisk-biokemisk utfällning av olika mineral i porerna mellan partiklarna. Termen sedimentär innebär att materialet avlagrats ur ett medium, i regel vatten eller luft. Emellertid innefattas, något oegentligt, i begreppet sedimentära

(42 av 293 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Avsättningsmiljöer

Alla sedimentära bergarter avspeglar den eller de miljöer som de bildats i. De gör det genom sin sammansättning, textur och struktur.

Sedimentära miljöer varierar från sådana där

(27 av 187 ord)

Mineralogisk sammansättning

De flesta sedimentära bergarter är till övervägande del sammansatta av relativt få mineral. De terrigena klastiska

(16 av 110 ord)

Textur

En sedimentär bergarts textur är dess allmänna fysiska karaktär, speciellt med avseende på de geometriska egenskaperna hos och de inbördes relationerna mellan dess komponenter, dvs. deras storlek, rundning, form, sortering, orientering och packning. För att kunna bestämma dessa egenskaper krävs i regel en mikroskopisk undersökning, varför

(46 av 323 ord)

Struktur

Sedimentära bergarters struktur framträder i vägskärningar, stenbrott och naturliga blottningar. Exempel på allmänna strukturer vilkas bildning inte

(17 av 120 ord)

Diagenes

Diagenes inbegriper alla de kemiska, fysiska och biologiska förändringar som sker i ett sediment

(14 av 98 ord)

Vanliga sedimentära bergarter

Konglomerat och breccia består av partiklar som är större, ofta betydligt större, än 2 mm i diameter med en finkornigare grundmassa. En breccia skiljer sig från ett konglomerat genom att de större partiklarna är kantiga; hos konglomeratet är de runda.

image/jpeg

bergarter (bild 18). Ett konglomerat består av större, rundade stenar i en finkornigare grundmassa; här exemplifierat

(57 av 406 ord)

Medverkande

  • Björn Sundquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sedimentära bergarter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bergarter/sedimentära-bergarter