Bergslagen, geografiskt ej helt klart avgränsat område i Mellansverige, omfattande norra

(11 av 49 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Berggrund

B:s berggrund bildades och omvandlades för mellan ca 1 900 och 1 800 miljoner år sedan vid den svekokarelska orogenesen, vars veckningar och omvandlingar i B. var klart lindrigare än i angränsande områden. Sålunda är veckstilen ofta öppnare i B.,

(38 av 268 ord)

Historia

Omsorgen om skogs- och träkolstillgångarna nära gruvorna låg bakom statens medvetna politik att geografiskt skilja gruvbrytning och tackjärnsblåsning från vidareförädling. Denna klassiska svenska brukspolitik, som bedrevs med växande eftertryck ca 1650–1750, anses vara ett av de mera framgångsrika exemplen på lagstiftning från äldre

(43 av 305 ord)

Medverkande

  • Ingmar Lundström
  • Martin Fritz
  • Rolf Adamson

Litteraturanvisning

J.H. Baker & R.H. Hellingwerf, ”The Bergslagen Province–Central Sweden. Structure, Stratigraphy and Ore-forming Processes”, Geologie en Mijnbouw Special Issue vol. 67, 2–4 ( 1988);
U. Jonsson, ”Bruksdöden i Örebro, Västmanland och Kopparbergs län” Bebyggelsehistorisk tidskrift 1983;
I. Lundström & H. Papunen, ”Mineral Deposits of southwestern Finland and the Bergslagen Province, Sweden”, Sveriges Geologiska Undersökning ser. Ca 61 ( 1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bergslagen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bergslagen