bioteknik, det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter som används inom samhällssektorer som hälsovård, livsmedelshantering och jordbruk. Till biotekniken räknas således inte användandet av hela, flercelliga organismer såsom

(34 av 236 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fermentationsteknik

Tekniken att odla mikroorganismer brukar benämnas fermentationsteknik. Om man vill odla en viss organism måste detta ske under väl kontrollerade betingelser, så att man undviker att andra mikroorganismer koloniserar och eventuellt tar över. Det vanliga förfarandet är att man i ett sterilt kärl med näringsbuljong inför en liten mängd bakterier av

(51 av 360 ord)

Proteinrening

Det stora tillämpningsområdet gäller emellertid renframställda substanser som isoleras ur organismerna. Då man lyckats slå sönder cellen har man en blandning med en mängd proteiner, som i många avseenden är likartade, och ur

(33 av 233 ord)

En länge använd teknik

Biotekniken är av gammalt datum. Redan i forntiden utnyttjade man mikroorganismer vid produktion av jästa drycker (öl, mjöd och vin), vid jäsning av deg och för produktion av

(28 av 197 ord)

Satsning på fermentationsteknik

Fermentationstekniken utvecklades kraftigt under 1960-talet, då man satsade stora resurser på att framställa protein från mikroorganismer (single cell protein, SCP). Denna

(21 av 168 ord)

Gentekniken

Under 1970-talet utvecklades två nya områden som helt förändrade biotekniken och andra biologiska och medicinska tekniker, nämligen genteknologin och hybridomteknologin. Gentekniken utvecklades ur upptäckten att man kan introducera gener i en plasmid (en liten cirkulär DNA-enhet, som finns fristående i många celler) och därefter införa plasmiden i en värdorganism. I denna

(51 av 358 ord)

Bioteknik i högskolan

Biotekniken är till sin natur mångvetenskaplig – det krävs bidrag från många olika traditionella vetenskaper för att man skall kunna

(20 av 140 ord)

Medverkande

  • Bo Mattiasson

Litteraturanvisning

L. Rydén (utgivare), Bioteknik: Teknik och natur i samarbete ( 1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bioteknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bioteknik