biskop (fornsvenska biskoper, ytterst av grekiska epiʹskopos, ’uppsyningsman’), i många kyrkosamfund innehavare av det högsta kyrkliga ämbetet. I den äldsta kyrkan finns en terminologisk oklarhet om förhållandet mellan biskop (”församlingsföreståndare”) och presbyter (”församlingsäldste”). Kort efter år 100 framträder det tredelade kyrkliga ämbetet med biskopar, presbyterer och diakoner (se kyrkligt ämbete).

I den tidiga kyrkan hade lokalförsamlingen i varje stad sin egen biskop, som var

(64 av 456 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

Biskopsämbetet:
rapport från Den officiella samtalsgruppen mellan Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift (1988); Biskopsämbetet i de nordiska folkkyrkorna ur ett ekumeniskt perspektiv ( 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, biskop. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biskop