Botswana [-tswɑ:ʹna], stat i södra Afrika; 581 700 km2, 2,3 miljoner invånare

(12 av 81 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Botswana utgör en del av den sydafrikanska platån och är därför i stort sett ett flackt område som ligger i genomsnitt 1 000 m ö.h. En svag

(27 av 179 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Botswana utgör en del av den sydafrikanska platån och är därför i stort sett ett flackt område. Från

(18 av 128 ord)

Klimat

Klimatet präglas av högtrycksbältet kring Södra vändkretsen. Temperaturskillnaderna är stora mellan

(11 av 67 ord)

Växt- och djurliv

Landet täcks av torrmarksvegetation som korresponderar med nederbördsmönstret. I de sydvästra delarna finns en

(14 av 96 ord)

Naturskydd

Botswana hade 2010 fyra nationalparker och ytterligare fyra större naturreservat. Störst

(11 av 29 ord)

Befolkning

Botswana är ett glesbefolkat land; 2020 var folktätheten 4 invånare per km2. På grund av de stora klimatiska och ekologiska variationerna är dock cirka 80 procent av befolkningen koncentrerad till ett bälte i de östra delarna.

Närheten till Sydafrika har medfört en kraftig arbetskraftsmigration dit. De flesta av immigranterna söker arbete inom den sydafrikanska gruvindustrin. Cirka 57 procent av befolkningen bor i

(62 av 436 ord)

Språk

I Botswana talas omkring 25 inhemska språk, varav de flesta hör

(11 av 49 ord)

Religion

År 1816 kom de första kristna missionärerna, utsända av Londons missionssällskap (London Missionary Society) till Bechuanaland,

(16 av 108 ord)

Utbildning

Tswanasamhällets samlade kunskaper har traditionellt förts vidare informellt inom familjen. Det har skett även i mer organiserad form när varje åldersgrupp tagits upp i vuxenvärlden. Skolor i europeisk mening kom med missionen under senare hälften av 1800-talet, ofta med starkt stöd från lokala ledare.

(44 av 312 ord)

Sociala förhållanden

Botswana har alltsedan självständigheten 1966 haft en kraftig ekonomisk tillväxt. Utvecklingen är till stor del resultatet av diamantutvinning kombinerad med en stabil politisk utveckling med

(25 av 172 ord)

Näringsliv

Vid självständigheten 1966 var Botswana ett av världens 20 fattigaste länder med få uppenbara utvecklingsmöjligheter. Beroendet av bistånd och av

(20 av 137 ord)

Jordbruk

Botswanas jordbrukssektor domineras av boskapsskötsel, och endast 10–20 procent av spannmålsbehovet produceras i landet. Genom brunnsborrning och system av inhägnader, som förhindrar

(22 av 143 ord)

Naturresurser och energi

Sedan landet blivit självständigt har det gjorts stora fynd av diamanter, plutonium, kol, koppar, nickel, soda, salt

(17 av 116 ord)

Industri

Industrisektorn domineras av gruvindustrin, främst bearbetning av diamanter. Diamantbolaget Debswana, som

(11 av 72 ord)

Utrikeshandel

Diamanter svarar för cirka 80 procent av exportvärdet. Andra viktiga exportvaror är

(12 av 52 ord)

Kommunikationer

Liksom befolkningen är transportresurserna koncentrerade till de östra delarna. År 2009

(11 av 65 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Botswana är liten (27 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000).

(12 av 76 ord)

Statsskick och politik

Botswana har ända sedan självständigheten varit en mångpartistat och en av

(11 av 37 ord)

Statsskick

Författningen är från 1966, med tillägg från 1997. Enligt grundlagen har presidenten den verkställande makten men får enligt

(18 av 123 ord)

Politik

Samtliga presidenter har kommit från Botswana Democratic Party (BDP), som har dominerat landets politiska liv. Under långa perioder har kritiska röster snarare kommit från BDP:s egna led än från den svaga oppositionen. Hög arbetslöshet, växande inkomstklyftor och aidsepidemin har skapat visst missnöje med BDP. Oppositionen missgynnas dock av systemet med enmansvalkretsar; 1999

(52 av 365 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Botswana bygger i huvudsak på från Sydafrika importerad romersk

(11 av 46 ord)

Mänskliga rättigheter

Våld och sexuellt våld mot kvinnor är omfattande och det finns ingen lag mot våldtäkt

(15 av 106 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2008) 9 000 man värvad trupp och är organiserat i tre (små)

(14 av 91 ord)

Arkitektur

Större delen av Botswanas befolkning tillhör tswanafolket. Ekonomin baseras på boskapsskötsel och åkerbruk. De flesta tswana är bosatta i stora byar med 15 000–20 000 invånare. Varje hushåll bebor en

(30 av 193 ord)

Musik

Ett uppmärksammat inslag i tswanafolkets musikliv är de stora flöjtensemblerna på upp till tretton flöjter (dithlaka). Varje instrument bidrar växelvis med bara en ton till helheten (hocketus). Instrumenten spelas av män, som samtidigt dansar. Kvinnorna

(35 av 245 ord)

Förhistoria

Artefakter från paleolitikum har påträffats på olika håll i Botswana, i områden som inte täcks av Kalahariöknen. Från mellersta stenåldern har fynd gjorts söder och sydöst om

(27 av 191 ord)

Historia

Botswanas tidigaste historia är höljd i dunkel. Det finns historiker som menar att tswana hör till bantufolk som flyttade söderut från Centralafrika i början av vår tideräkning. Dokumentation finns endast från senare sekler. Under 1500- och 1600-talen besegrade tswana-folket urbefolkningen, jägar- och samlarfolket san, och trängde undan det från de områden som lämpade sig för boskapsskötsel. Tswana bosatte sig framför allt i områdena öster om Kalahari i nuvarande Botswana och nordöstra Sydafrika. Omkring år 1800

(75 av 536 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Björn Ranung
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Ingemar Gustafsson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Jessica Christoffersen
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

A. Damm & M. Rytter (utgivare), Botswana – et folk uden kultur er et folk uden sjæl (1987);
L. van der Post & J. Taylor, Det glömda folket i Kalahari (1988);
I. Schapera, Government and Politics in Tribal Societies (1956).
Befolkning:
J. Denbow & P. Churchill Thebe, Culture and Customs of Botswana (2006).
Historia:
I. Schapera & J.L. Comaroff, The Tswana (5:e upplagan 1991);
T. Tlou & A. Campbell, History of Botswana (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Botswana. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/botswana