(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kolonialtiden

Brasilien upptäcktes 1500 av en portugisisk flotta som var på väg mot Indien under ledning av Pedro Álvares Cabral. Då kunde man konstatera att Sydamerikas östra spets låg inom den del av världen som fördraget mellan Spanien och Portugal 1494 hade reserverat för Portugal. Nuvarande Brasiliens kustland var då främst befolkat av spridda tupítalande stammar.

(55 av 391 ord)

Självständigheten och kejsardömet

Brasiliens väg till självständigheten var unik i Amerika, och till stor del förklarar denna både att landet förblev enat och att det blev ett kejsardöme. När Napoleon 1807 invaderade Portugal lämnade hela hovet (drygt 10 000 personer) landet och kunde tack vare den brittiska flottan nå Brasilien. Härigenom fick den annars administrativt och politiskt föga utvecklade kolonin alla de institutioner som en oberoende stat behövde. På några år

(66 av 468 ord)

Republiken och Vargas

Den 15 november 1889 störtades kejsaren Pedro II i en statskupp, ledd av marskalken Manuel Deodoro da Fonseca (1827–92). Brasilien förvandlades, enligt en författning från 1891, till en förbundsrepublik och fick namnet Brasiliens förenta stater. De olika regionala oligarkierna fick under ”den gamla republiken” (1889–1930) stor handlingsfrihet. Centralregeringen dominerades av de två mäktiga delstaterna São Paulo och Minas Gerais.

(59 av 418 ord)

Civila och militära regimer

Efter Vargas död kom tre populistiska presidenter: Juscelino Kubitschek (1956–61), Jânio Quadros (1961) och João Goulart (1961–64). Kubitscheks tid präglades av snabb ekonomisk tillväxt, stora investeringar och uppbyggandet av den nya huvudstaden Brasília (1957–60), som avsåg att öppna inlandet för utveckling. Dessa projekt ledde emellertid till ekonomisk obalans och tilltagande inflation. Den populäre Quadros drog sig efter bara några månader överraskande tillbaka från makten, och hans vicepresident Goulart fick träda till.

En tid med växande konfrontationer och polarisering följde. Delar

(80 av 629 ord)

Arbetaren Lula da Silva blir president

Avregleringar, omfattande privatiseringar och ökad frihandel stärkte förtroendet hos utländska långivare samtidigt som den inhemska köpkraften ökade. Den sociala situationen fortsatte dock att vara kritisk med stora inkomstskillnader, fattigdom och hög kriminalitet. Det bildade bakgrunden

(35 av 246 ord)

Kvinnlig president och stora korruptionshärvor

Lula da Silva tilläts inte ställa upp till omval 2010 och förde då fram sin stabschef Dilma Rousseff som partiets kandidat, som efter sin valseger tillträdde som landets första kvinnliga president. Rousseffs kamp mot korruptionen gjorde henne mycket populär bland befolkningen men samtidigt impopulär hos delar av den politiska eliten.

Den ekonomiska tillväxten sjönk kraftigt under hennes första år vid makten. Missnöje med regeringen

(64 av 452 ord)

Medverkande

  • Dag Retsö
  • Johan Schmidt
  • Mauricio Rojas
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brasilien/historia