Centerpartiet, Centern, C, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1918, nuvarande namn sedan 1958.

Centerpartiets ideologiska grund är vad partiet kallar för ekohumanism. Denna kan sammanfattas som

(27 av 186 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Väljare

Under de första decennierna av 1900-talet rekryterade Centerpartiet sina väljare i huvudsak bland jordbruksbefolkningen. Valresultaten låg då på 11–14 procent av rösterna. Omvandlingen av näringsstrukturen och jordbrukets

(27 av 185 ord)

Press

Centerpartiet sålde 2005 sin tidningskoncern Centertidningar, vilket inbringade drygt 1,8 miljarder

(11 av 53 ord)

Organisation

Centerpartiet är organiserat i lokala avdelningar, ursprungligen omfattande en socken, distrikt, motsvarande en valkrets för riksdagsmannaval, och en riksorganisation med kansli i Stockholm. Som en följd av kommunsammanläggningarna har också särskilda kommunkretsar bildats med samma geografiska omfattning som kommunen.

Partiets högsta beslutande organ är riksstämman, vilken är

(47 av 289 ord)

Historia

Centerpartiet har sina rötter i bonderörelsen. Partiet bildades 1913 under namnet 

(11 av 23 ord)

Bondeförbundet etableras

Det tidiga Bondeförbundets ideologi anknöt till etablerade konservativa värderingsmönster, i många fall liknande dem som Lantmannapartiet hade, och förespråkade sparsamhet med statens pengar. Vidare framhölls värnandet om fosterlandet och religionen. Ett motstånd fanns mot såväl storföretag som den renodlade marknadsekonomin liksom en viss skepsis

(44 av 291 ord)

Fälldin blir statsminister

Den socialdemokratiska regeringens ekonomiska problem, det ansträngda läget för jordbruket och landsbygdens avfolkning ledde till bildandet av den andra rödgröna koalitionen 1951. Den bestod till 1957, då ATP-striden förändrade det parlamentariska läget. Extravalet 1958 innebar betydande framgångar för

(38 av 252 ord)

Sveriges första kvinnliga partiordförande

Valet 1985 innebar att Centerpartiet, efter teknisk valsamverkan med Kristen demokratisk samling,

(12 av 81 ord)

Partiet splittrat i EU-frågan

Under 1990-talet nedtonades partiets ekologiska och decentralistiska profil. Efter sekelskiftet har partiet återkommande hävdat att det är ett liberalt parti.

Under Johanssons

(22 av 157 ord)

Maud Olofsson blir partiledare

Maud Olofsson valdes till partiledare 2001. Under hennes ledning profilerade sig Centerpartiet främst kring småföretagarpolitik jämlika regionala villkor under parollen ”hela Sverige ska leva” samt strävan efter en borgerlig majoritetsregering.

Idéprogrammet från 2001 anger att människans trygghet framför

(38 av 266 ord)

Allians för Sverige bildas

Hösten 2004 bildade Centerpartiet och övriga borgerliga partier ett samarbetsforum, Allians för Sverige (senare Alliansen), med sikte att genom enighet vinna

(21 av 148 ord)

Annie Lööf ny partiledare

Riksdagsvalet 2010 blev en framgång för den borgerliga alliansen, men Centerpartiet backade något till 6,6 procent av rösterna. Olofsson meddelade kort efter valet att hon inte ställde upp för omval, och vid partiets stämma 2011 utsågs den

(37 av 254 ord)

Blocköverskridande överenskommelse

I riksdagsvalet 2018 ökade Centerpartiets stöd till 8,6 procent av rösterna. Under den utdragna processen att tillsätta en ny statsminister spelade Centern och Annie Lööf en nyckelroll. Partiet medverkade, i enlighet med sitt vallöfte, till att avsätta

(37 av 262 ord)

Internationella samarbeten

Centerpartiet ingår i Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alliance of

(11 av 73 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Hans Albin Larsson
  • Mikael Sundström
  • Thomas Korsfeldt

Litteraturanvisning

G. Jonnergård (utgivare), Bröder, låtom oss enas! (1950);
G. Jonnergård, Så blev det Centerpartiet (1985);
H.A. Larsson, Partireformationen: Från bondeförbund till centerparti (1980);
H.A. Larsson (utgivare), Från bonderörelse till centerrörelse (1985);
Y. Mohlin, Bondepartiet och det moderna samhället 1914–1936 (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Centerpartiet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centerpartiet