Chalmers tekniska högskola, Göteborg, högskola uppkallad efter William Chalmers, vilken testamenterade hälften av sin kvarlåtenskap till inrättandet av en ”Industrie skole för fattige barn, som lärt sig läsa och skrifwa”. Donationen förvaltades av Frimurarbarnhusdirektionen i Göteborg, som 1829 öppnade Chalmerska Slöjde Skolan. Till föreståndare utsågs Carl Palmstedt, som ledde skolan till 1852. Från 1835 erhöll den statligt understöd, och 1838 fastställdes dess stadgar av Kungl. Maj:t.

(66 av 470 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bosse Sundin

Litteraturanvisning

Chalma mater 1–6 ( 1967–97);
G. Bodman Chalmers tekniska institut 1829–1929 ( 1929);
S. Ekelöf (utgivare), Teknik i 150 år ( 1979).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Chalmers tekniska högskola. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/chalmers-tekniska-högskola