I Sverige finns ca 150 dagstidningar. Den svenska dagstidningsmarknaden brukar delas upp efter utgivningsort, utgivningstäthet och distributionsform i följande fyra huvudgrupper (2015):
storstädernas morgontidningar: dagstidningar i Stockholm, Göteborg och Malmö, utgivna med minst fyra nummer per vecka och i huvudsak hushållsprenumererader;
storstädernas kvällstidningar: dagstidningar i Stockholm, Göteborg och Malmö, utgivna med minst sju nummer per vecka och i huvudsak lösnummerförsålda;
landsortens flerdagarstidningar: dagstidningar

(65 av 471 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lennart Weibull
  • NE-redaktionen (uppdatering)
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Den svenska tidningsmarknaden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dagstidning/den-svenska-tidningsmarknaden