dogm (grekiska doʹgma ’mening’, ’lärosats’, av dokeʹō ’mena’, ’hålla före’, ’förmoda’), med grundbetydelsen ’något som framstår som rätt och riktigt’, lärosats som fastslagits på ett förpliktande sätt. I protestantiska kyrkor avses med dogmer (ibland

(34 av 238 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Per Erik Persson

Litteraturanvisning

G. Söll, Dogma und Dogmenentwicklung, Handbuch der Dogmengeschichte I:5 ( 1971).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, dogm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dogm