drake (latin draʹco, av grekiska draʹkōn ’orm’, ’drake’), ett i stora delar av världen omtalat fantasidjur som är ödlelikt, jättestort och ofta eldsprutande. Det är tänkbart att draken som begrepp har sitt ursprung i fynd av stora fossila ben som inte kan höra till djur som lever på platsen i dag. Man har säkert hittat skelett av dinosaurier, stora marina ödlor och stora utdöda däggdjur långt tillbaka

(67 av 475 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Folklore

Draken är en vanlig företeelse även i sentida folklore i Europa. I svensk tradition förekommer drakar i såväl sago- som sägendiktning samt inom folktron, men har i dessa genrer mycket skiftande gestalt och funktion. I folksagorna är draken uteslutande en av de former vari hjältens motståndare uppträder, särskilt i den vitt spridda drakdödarsagan

(53 av 372 ord)

Konsthantverk

Som dekorativt motiv uppträdde draken tidigast i Kina, där den återfinns

(11 av 44 ord)

Medverkande

  • Britt Tunander
  • Jan Bergström
  • Jan-Öjvind Swahn
  • Per Beskow

Litteraturanvisning

W. Liungman, Sveriges sägner i ord och bild 5 ( 1962);
M. P:n Nilsson, ”Draken på skatten”, Folkminnen och folktankar 1942;
T. Norlind, Skattsägner ( 1918).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, drake. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/drake