efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till

(25 av 176 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

I världskrigets skugga

Efter nästan sex års strider var lättnaden stor när först Nazityskland kapitulerade i maj 1945 och det kejserliga Japan några månader senare. Glädjen grumlades av vetskapen om att miljontals människor fått sätta livet till, framför allt civila som

(38 av 265 ord)

Ekonomisk återhämtning

Det främsta undantaget var USA där det egna territoriet endast till liten del drabbats av striderna. Tack vare den militära upprustningen kunde landet i det tidiga 1940-talet ta steget ut ur skuggan av depressionens verkningar. När krigsslutet närmade sig och behoven av militär utrustning minskade fruktade många amerikaner en återgång till kärvare

(52 av 371 ord)

Kallt krig och oroshärdar

I Jaltakonferensen i februari 1945 förutsattes att länderna i Östeuropa skulle vara vänligt sinnade till Sovjetkommunismen, samtidigt som det utlovades demokrati och fria val efter krigsslutet. Redan vid Potsdamkonferensen några månader senare tilltog motsättningarna om utvecklingen i Östeuropa, och dessa skärptes de följande åren. I de östeuropeiska länderna ledde styrda val och statskupper till att Sovjettrogna kommunister kom till makten, att s.k. folkdemokratier infördes och att samhällena sovjetiserades på en rad områden under de första efterkrigsåren. Dessutom flyttade Sovjetunionen fram

(80 av 978 ord)

Kalla krigets final

Kring 1980 tilltog åter motsättningarna mellan blocken. Den amerikanska presidenten förde en moralisk utrikespolitik och kritiserade starkt bristen på mänskliga rättigheter i det kommunistiska Östeuropa. År 1968 hade

(28 av 194 ord)

En ny världsordning

Efter kalla krigets slut var USA den enda återstående supermakten. En av de första utmaningarna var Kuwaitkriget, som inleddes med den irakiska invasionen av Kuwait i augusti 1990. Angreppet fördömdes av FN, som fått större förutsättningar att framträda enigt efter kalla krigets slut. Ekonomiska sanktioner mot Irak vidtogs och den irakiska ledningen ställdes

(53 av 375 ord)

Elfte september och dess efterspel

År 1993 utsattes World Trade Center i New York för en terrorattack. Den ex-saudiska miljonären och veteranen från Afghanistankriget Usama bin Laden och hans organisation al-Qaida låg troligen bakom en attack mot de amerikanska ambassaderna i Dar es-Salaam och Nairobi 1998 då 266 människor dödades. al-Qaida låg även

(48 av 341 ord)

Medverkande

  • Ulf Zander

Litteraturanvisning

Geoffrey Best, War and Law since 1945 ( 1994);
James E. Cronin, The World the Cold War Made ( 1996);
John Gillingham, European Integration, 1950–2003 ( 2003);
William I. Hitchcock, The Struggle for Europe: The History of a Divided Continent, 1945 to Present ( 2004);
Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945 ( 2005);
Klas-Göran Karlsson, Europa och världen under 1900-talet ( 2003);
Mark Mazower, Den mörka kontinenten: Europas nittonhundratals historia ( 2000);
Alan Nadel, Containment Culture: American Narratives, Postmodernism, and the Atomic Age ( 1995);
Richard H. Pells, Not Like Us: How Europeans Have Loved, Hated, and Transformed American Culture since World War II ( 1997);
Joseph Rotschild, Return to Diversity: A Political History of East Central Europe since World War II ( 2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, efterkrigstiden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/efterkrigstiden