energiförsörjning, hur energi i naturen omvandlas och distribueras till användbar energi hos användarna.

(13 av 87 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Omvandlingssteg och energiförluster

Med energiförsörjning avses ett samhälleligt system som kopplar samman naturresurser med energitjänster. Det kan åskådliggöras med ett antal omvandlingssteg där naturens energi omvandlas från den ena energiformen till den andra (se energi) och där energibärare fungerar som behållare för energin när den ska transporteras från ett ställe till ett annat. Ett samhälleligt perspektiv innebär också att flödena kvantifieras genom deskriptiv statistik. Tillsammans med priser och kostnader i olika led bildar en sådan översikt av energisystemet ett kunskapsunderlag som syftar till

(80 av 593 ord)

Energi och säkerhet

Störningar av olika slag kan inträffa i alla steg i energiförsörjningskedjan. Utvinningen av energiråvaror är förknippat med gifter och rasrisk i gruvor, med stormar och bränder som förstör energiskog, liksom med störningar i importen. I omvandling och distribution kan explosioner, oväder, jordbävningar med mera förstöra dammar, kraftverk, värmeverk, ledningar och rör, även medvetet som vid terrorangrepp. Inte bara strömavbrott utan även stora

(62 av 430 ord)

Övergången till modern energi

Nyckeln till att energianvändningen i England kunde öka var att energi började utvinnas från lager under jord, i stället för utvinning som konkurrerade med skog och åkermark ovan jord. Då kunde folkmängd, industriproduktion och transporter öka samtidigt. Men det innebar också att energi­försörjningen vilade på ändliga resurser, och Västvärlden påbörjade således en resa bortom planetens materiella gränser.

Under industrialiseringen var brist på trädbränsle vanlig till följd av avskogningar när folkmängden ökade och åkerarealen behövde utvidgas. Särskilt gällde detta de växande städerna

(81 av 773 ord)

Den stora accelerationen och uppbromsningen

Man brukar tala om perioden efter 1950 som den ”stora accelerationen” på grund av den samhälleliga expansionen. I Sverige, Storbritannien och andra västländer ökade energitillförseln snabbt, och då allra mest oljan. När kommunerna byggde nya stora bostadsområden blev det möjligt ansluta många bostäder till fjärrvärme. Fjärrvärmeproduktionen kunde kombineras med elproduk­tion, så kallad kraftvärme, men kraftbolagen motarbetade detta då de såg en framtid för stora kärnkraftverk. Priset på el och olja sjönk jämfört med

(73 av 519 ord)

Energi och klimat

Sedan industrialiseringens början har koldioxidhalten i atmosfären stigit till nivåer som vi inte sett på 800 000 år, speciellt under de senaste decennierna. År 1752 låg halten på 278 ppm (miljondelar), men hade stigit till 316 ppm 1959, passerade 400 ppm 2015 och uppgick till 415 ppm 2022. Koldioxidhalten driver upp medeltemperaturen på jorden som har stigit med 1,1 grad jämfört med genomsnittet för åren 1880–1899. Detta gäller hela jorden; i Sverige har

(73 av 499 ord)

Medverkande

  • Mats Bladh

Litteraturanvisning

Energimyndigheten, Energiläget (2022);
IIASA, Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future (2012);
IEA, World Energy Outlook (2022);
Mats Areskough & Per Eliasson, Energi för hållbar utveckling: Ett historiskt och naturvetenskapligt perspektiv (2007);
Sven Werner, Energiförsörjning: En introduktion till vårt energisystem (2016).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, energiförsörjning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/energiförsörjning