D. Blanke, Internationale Plansprachen (1985);
L. Forsman m.fl., EPoGo – Esperanto por gimnazianoj (lärobok för gymnasieelever, 2005);
M. Hagler, The Esperanto Language as Literary Medium (1971);
A. Large, The Artificial Language Movement (1985);
C. Lörnemark & L. Nordenstorm, Doktor Zamenhof och det internationella språket (2005);
C. Piron, Esperanto: Language, Literature and Community (engelska version 1993);
K. Schubert (utgivare), Interlinguistics: Aspects of the Science of Planned Languages (1989);
E. Vilborg, Ordbok svenska–esperanto (1992) (http://www.algonet.se/~eldona/ordbok/);
J.C. Wells, Jen nia mondo (lärobok, svenska version 1982);
På esperanto
M. Duc-Goninaz (utgivare), Nova plena ilustrita vortaro (standardordbok, 2002, 2005);
K. Kalocsay & G. Waringhien, Plena analiza gramatiko de Esperanto (4:e upplagan 1980);
A. Korzhenkov, Homarano (2009);
I. Lapenna m.fl., Esperanto en perspektivo (1974);
U. Lins, La danĝera lingvo (1988);
B. Wennergren, Plena Manlibro de Espernata Gramatiko (2005) (http://www.bertilow.com/pmeg/).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/esperanto/litteraturanvisning