Estland har en av världens mest liberala marknadsekonomier och blev 2011 det sjuttonde medlemslandet i eurozonen.

För uppgifter om BNP och annan näringslivsstatistik se Landsfakta.

Estland är i dag ett avancerat IT-samhälle, där en betydande del av all service utförs elektroniskt, oberoende av bostadsort. Cirka 98 procent av banktransaktionerna sker via internet, nio av tio inkomstdeklarationer lämnas elektroniskt, och i parlaments- och

(62 av 438 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

År 2011 var de odlade grödorna i storleksordning: vete, korn, potatis, raps, havre och råg. Dessutom odlas baljväxter och grönsaker. Produktionen av potatis, korn och råg har minskat kraftigt sedan sovjettiden, medan veteproduktionen har tiofaldigats och skörden av raps har ökat från ett ton 1991 till 135 000 ton 2011. Omkring 1/5 av landets

(53 av 377 ord)

Skogsbruk

Skogen är Estlands viktigaste naturtillgång. Omkring hälften av Estlands yta är täckt av skog. Av 2,2 miljoner hektar skogsmark

(19 av 134 ord)

Fiske

I Estland utövas fiske i ganska liten skala. År 2009 fångades cirka 97 000 ton, vilket motsvarar knappt hälften

(18 av 126 ord)

Råvarutillgångar och energiförsörjning

Estland är förhållandevis råvarufattigt men förfogar över världens största utvinningsbara fyndigheter av oljeskiffer (kring Kohtla-Järve). Dessutom finns fosforit (Rakvere, Maardu) för framställning av bl.a. gödningsmedel.

(25 av 177 ord)

Industri

Sedan Estlands självständighet 1991 har industrisektorn genomgått en dramatisk omvandling i övergången från centralplanering till marknadsekonomi. När textilfabriken Krenholm gick i konkurs 2010 sattes punkt för storskalig sovjetärvd produktion. Krenholm i Narva var en av Tsarrysslands och Sovjetunionens största textilindustrier. I dag domineras Estlands industri av små och medelstora företag, ofta med finländska, svenska eller andra utländska ägarintressen. Dessa producerar främst

(61 av 435 ord)

Utrikeshandel

Tre fjärdedelar av Estlands utrikeshandel sker med övriga EU-länder. Viktigaste handelspartner är Sverige och Finland.

Exporten utgörs av främst verkstadsindustriella produkter och elektrisk utrustning, skogsprodukter och förädlade trävaror (till främst Sverige och Finland), transportutrustning, kemikalieprodukter och livsmedel.

Estlands import domineras av maskiner och utrustning. Fossila

(45 av 315 ord)

Medverkande

  • Arne Bengtsson
  • Örjan Sjöberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Ekonomi och näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/estland/ekonomi-och-näringsliv