färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning. Ett föremåls färg är ett resultat av kroppens absorption, reflexion, spridning eller emission (utsändning) av elektromagnetisk strålning inom det

(35 av 250 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Färg som fysikaliskt fenomen

Vitt ljus som passerar ett glasprisma sprids ut i ett kontinuerligt färgband, som Newton delade upp i sju områden, rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett.

image/gif

färg. Upplösning av vitt ljus i komponentfärger med hjälp av ett glasprisma.

Synligt ljus består av elektromagnetisk vågrörelse med våglängderna λ varierande från λ = 400 nm (violett) till λ = 700 nm (rött).

image/jpeg

färg. Det synliga

(68 av 469 ord)

Målningsfärg

Huvudkomponenterna i en målningsfärg är färgpigment och bindemedel. Med hjälp av bindemedlet bakas pigmentkornen ihop till ett sammanhängande färgskikt

(19 av 133 ord)

Historik

Färg har använts av människan sedan förhistorisk tid. Det finns grottmålningar bevarade som tros vara åtminstone 15 000 år gamla. De färger som användes då bestod av olika jordpigment (t.ex. gula, bruna och röda leror, naturlig järnoxid, sot och krita) samt troligtvis krossade bär, djurblod, äggvita eller växtsav som bindemedel. Vi vet inte exakt vilka bindemedel som användes, då det enda

(61 av 424 ord)

Färg i musiken

Inom musiken används begreppet färg dels med direkt koppling till visuell färg, dels i överförd bemärkelse, utan specifika visuella associationer, t.ex. i termen klangfärg. Kopplingen mellan synlig färg och toner är uråldrig och finns i alla

(36 av 253 ord)

Medverkande

  • Anders Hult
  • Jan Sisefsky
  • Johan Warell
  • Sven Larsson
  • Tore Eriksson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, färg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färg