företagsekonomi, samlingsnamn för studier av företag med syfte att höja kunskapsnivån om företags förutsättningar och villkor samt deras verksamheter. Även om företagsekonomi, i meningen metoder att behandla t.ex. administration av stora

(31 av 217 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Extern och intern redovisning

Från början dominerades innehållet i företagsekonomin av dels ett antal mer praktiskt betonade handelstekniska delar, dels extern och intern

(19 av 132 ord)

Varudistribution

Industrins framväxt i Sverige hade omkring tiden för första världskriget hunnit så långt att distributionen av varor genom

(18 av 128 ord)

Administration och organisation

Under uppbyggnadsskedet före andra världskriget gällde ledning och administration av ett företag framför allt produktionen och

(16 av 109 ord)

Expansion och planering

Efter andra världskriget skedde en kraftig expansion av produktionen och hela den industriella verksamheten i Sverige. Denna har successivt givit sig till känna på många sätt: ökande storlek hos företagen, ökad internationalisering,

(32 av 228 ord)

Marknadsföring

Den kraftiga expansionen av industrin ledde under 1960-talet till att den tidigare inriktningen på distributionsekonomi behövde kompletteras med studier som fokuserade sätten att marknadsföra

(24 av 165 ord)

IT och globalisering

De två var för sig mest påtagliga och spektakulära utvecklingslinjerna under senare år, informationstekniken och globaliseringen,

(16 av 111 ord)

Utbildning och forskning

Ämnets tidiga utveckling är intimt sammankopplad med handelshögskolornas. Utbildningen i företag skedde fram till industrialismens genombrott genom praktik hos affärsförbindelser. När produktionsvolymerna och antalet medarbetare i företagen ökade räckte inte denna utbildning till.

I Sverige startade därför en högskoleutbildning 1909 med inrättandet av Handelshögskolan i Stockholm. Denna ansågs viktig även

(50 av 356 ord)

Medverkande

  • Albert Danielsson

Litteraturanvisning

Jan Olsson & P.-H. Skärvad, Företagsekonomi – en introduktion (2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, företagsekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/företagsekonomi