förlossning, den process då fostret på grund av livmoderns sammandragningar föds fram genom förlossningskanalen och lämnar moderns kropp. När en sådan förlossning bedöms vara omöjlig eller alltför riskfylld, eller då andra starka skäl föreligger,

(34 av 238 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Normalförlossning

(1 av 1 ord)

Öppningsskedet

Under öppningsskedet förkortas och vidgas livmoderhalsen alltmer på grund av det tryck som till följd av värkarna utövas mot livmoderhalsens övre del av hinnblåsan eller den fosterdel som kommer först, vanligen huvudet. I början av förlossningen kan livmoderhalsen vara ungefär 2 cm lång, och öppningsdiametern är 1–2 cm. Vid öppningsskedets slut har livmoderhalsen öppnat sig till 10 cm. Detta tar hos en förstföderska

(63 av 429 ord)

Utdrivningsskedet

Detta skede tar sin början när livmoderhalsen är helt vidgad och fostrets huvud står mot bäckenbotten, dvs. strax innanför slidöppningen. Barnet ska då ”drivas ut”. De utdrivande krafterna är alltjämt livmoderns sammandragningar, men dessutom kan nu modern själv hjälpa till genom att krysta, ett behov som utlöses reflexmässigt när fosterhuvudet

(50 av 356 ord)

Efterbördsskedet

Detta skede omfattar framfödandet av moderkaka med vidhängande navelsträng och fosterhinnor. Efter barnets födsel upphör värkarna, men

(17 av 118 ord)

Avvikelser från det normala förlossningsförloppet

(1 av 1 ord)

För tidig förlossning

För tidig förlossning, eller prematurbörd, är en förlossning som äger rum före utgången av 37:e graviditetsveckan. Barnets födelsevikt är låg,

(20 av 137 ord)

Överburenhet

Överburenhet innebär att modern förlöses efter 42:a graviditetsveckans utgång. Man talar

(11 av 66 ord)

Rubbningar i värkarbetet

Svaga och kortvariga värkar (värksvaghet) är en av de vanligaste anledningarna till långdragna förlossningar, som kan

(16 av 110 ord)

Avvikande fosterlägen

En förutsättning för normal förlossning inom rimlig tid är att fosterhuvudet, genom bl.a. framåtböjning och rotation under passagen genom förlossningskanalen, anpassar sig till det utrymme som finns. Bäst anpassning blir det om förlossningen sker i framstupa kronbjudning. Om fostrets huvud inte är framåtböjt, eller rentav bakåtböjt, kommer andra

(48 av 337 ord)

Riklig blödning

Rikliga blödningar från livmoderkakan kan inträffa om denna lossnar före förlossningen,

(11 av 45 ord)

Instrumentella förlossningar

Vid 4–5 % av förlossningarna måste instrument användas för att underlätta huvudets framfödande i utdrivningsskedet. Dessa är förlossningstång och vakuumextraktor (sugklocka). Förlossningstången kan vara utformad på många olika sätt. Den i Sverige mest använda är Naegeles tång, som läggs in så att tångbladen fattar om fosterhuvudet. Därefter drar man ut

(50 av 343 ord)

Förlossningsvården

(1 av 1 ord)

Övervakning

Det är viktigt att fostrets tillstånd övervakas under förlossningen, så att man i tid upptäcker eventuella avvikelser i förloppet

(19 av 129 ord)

Smärtlindring

Värkar är smärtsamma – ibland i så hög grad att smärtlindrande åtgärder måste vidtas för att modern ska kunna genomföra förlossningen eller för att inte denna ska bli en

(29 av 201 ord)

Förlossningsomvårdnad

Under de senaste decennierna har en fortlöpande medicinsk utveckling inom förlossningsvården lett till att antalet barn som dör eller skadas under förlossning (s.k. perinatal mortalitet och perinatal morbiditet) har minskat kraftigt. Den

(32 av 225 ord)

Förlossning hos husdjur

Förlossningen innebär avslutningen på dräktighetsperioden, som i allmänhet hos häst varar 335–345 dagar, hos nötkreatur 279–282 dagar, hos får och get 147–150 dagar, hos hund 63–64 dagar och hos katt 60–65 dagar. Redan dagarna före förlossningen sväller mjölkkörtlarna (juvret), och spenarna fylls med mjölk. Hos ston lossnar de s.k. vaxpropparna i spenöppningarna 12–24 timmar före förlossningen. Bäckenbanden under svansfästet blir slappa och

(62 av 437 ord)

Medverkande

  • Göran Rybo
  • Gösta Winqvist
  • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

Vänta barn, utgiven av Socialstyrelsen ( 1991);
Sheila Kitzinger, Att vänta och föda barn ( 1981);
Lennart Nilsson & Lars Hamberger, Ett barn blir till ( 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, förlossning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förlossning