feodalism (bildning till medeltidslat. feʹudum ’län’, ’förläning’, eg.: ’besittning av boskap’, ett ord som troligen är av germanskt ursprung), term som används i delvis skilda betydelser, inom historisk forskning dels för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden, dels i bredare bemärkelse för att beteckna det samhällssystem som rådde i framför allt Väst- och Mellaneuropa under större delen av medeltiden, ibland även samhällssystem i andra områden och under skilda perioder; inom historiematerialistisk teoribildning betecknar feodalismen det produktionssätt

(80 av 922 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Thomas Lindkvist

Litteraturanvisning

Perry Anderson, Övergångar från antiken till feodalismen (svensk översättning 1977);
M. Bloch, La Société féodale 1–2 (1939–40);
G. Bois, Crise du féodalisme (1976);
A.E. Christensen, ”En feudal periode i dansk middelalder?”, Scandia 1944;
R. Coulborn (utgivare), Feudalism in History (1956);
J.S. Critchley, Feudalism (1978);
G. Duby, Krigare och bönder (svensk översättning 1981);
F.L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité? (1944);
A. Guerreau, Le Féodalisme (1980);
A.J. Gurevitj, Feodalismens uppkomst i Västeuropa (svensk översättning 1979);
L. Kuchenbuch & B. Michael (utgivare), Feudalismus: Materialen zur Theorie und Geschichte (1977);
T. Lindkvist, Landborna i Norden under äldre medeltid (1979);
S. Reynolds, Fiefs and Vassals (1994);
P. Sweezy, Övergången från feodalism till kapitalism (svensk översättning 1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, feodalism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feodalism