feodalism (bildning till medeltidslatin feʹudum 'län', 'förläning', egentligen 'besittning av boskap', ett ord som troligen är av germanskt ursprung), term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden. Termen används också i vidare bemärkelse för att beteckna det samhällssystem som rådde i framför allt Väst- och Mellaneuropa under större delen av medeltiden samt ibland även samhällssystem i andra områden och under skilda perioder.

Inom historiematerialistisk teoribildning betecknar feodalismen det produktionssätt som föregick

(80 av 688 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Feodalism som historiematerialistiskt begrepp

I historiematerialistisk eller marxistisk historieteori är feodalism en etablerad term och används för att beteckna det produktionssätt som föregick det kapitalistiska.

(21 av 149 ord)

Feodalism i Norden

Feodalism som rättsligt och administrativt system var svagt utvecklad i Norden. I

(12 av 85 ord)

Medverkande

  • Thomas Lindkvist

Litteraturanvisning

Perry Anderson, Övergångar från antiken till feodalismen (svensk översättning 1977);
M. Bloch, La Société féodale 1–2 (1939–40);
G. Bois, Crise du féodalisme (1976);
A.E. Christensen, ”En feudal periode i dansk middelalder?”, Scandia 1944;
R. Coulborn (utgivare), Feudalism in History (1956);
J.S. Critchley, Feudalism (1978);
G. Duby, Krigare och bönder (svensk översättning 1981);
F.L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité? (1944);
A. Guerreau, Le Féodalisme (1980);
A.J. Gurevitj, Feodalismens uppkomst i Västeuropa (svensk översättning 1979);
L. Kuchenbuch & B. Michael (utgivare), Feudalismus: Materialen zur Theorie und Geschichte (1977);
T. Lindkvist, Landborna i Norden under äldre medeltid (1979);
S. Reynolds, Fiefs and Vassals (1994);
P. Sweezy, Övergången från feodalism till kapitalism (svensk översättning 1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, feodalism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feodalism