Fiji [svenskt uttal fiʹdji; engelskt uttal fi:ʹdʒi:], östat i sydvästra Stilla havet; 18 274 km

(14 av 98 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Fijis dominerande öar, Viti Levu och Vanua Levu, är uppbyggda av vulkaniska bergarter som genom vittring bildar skarpa bergskammar. Ett flertal

(21 av 150 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

De större öarna i den västra delen av ögruppen är av vulkaniskt ursprung, medan de ca 300 småöarna, liksom de omkring 540 skären,

(23 av 158 ord)

Klimat

Fiji har ett hett och fuktigt tropiskt klimat, som präglas av

(11 av 57 ord)

Växt- och djurliv

Det finns ca 1 250 arter inhemska kärlväxter, varav 70 % är endemiska. Bland släktena är emellertid endast 4 % endemiska, och florans sammansättning visar stor släktskap med den malaysiska och i synnerhet med den på Nya Guinea

(35 av 248 ord)

Naturskydd

Fiji hade 2010 en nationalpark och ett antal små natur- eller

(11 av 25 ord)

Befolkning

Fiji är den folkrikaste av de mindre staterna i Stilla havet. Cirka 70 procent av invånarna bor på ön Viti Levu, där huvudstaden ligger. Cirka 51 procent av befolkningen bor i städer, av

(33 av 230 ord)

Språk

Majoritetsspråket är fiji, men stora grupper talar indiska språk, främst den

(11 av 31 ord)

Religion

Större delen av den inhemska befolkningen är kristen och tillhör Metodistkyrkan.

(11 av 41 ord)

Utbildning

Skolväsendet är väl utbyggt. Nästan alla barn genomgår sex–åttaårig primärskola, och ca

(12 av 79 ord)

Sociala förhållanden

Den tidigare kraftiga befolkningstillväxten medförde starka sociala och politiska spänningar, och efter de bägge kupperna 1987 lämnade många välutbildade indier, bland dem

(22 av 151 ord)

Näringsliv

Fiji har en jordbruksdominerad marknadsekonomi. Den helt dominerande avsalugrödan är sockerrör, som utgör 80 procent av den totala jordbruksproduktionen.

image/jpeg
(24 av 169 ord)

Kommunikationer

Landets anlöpningshamnar är Suva och Lautoka på Viti Levu samt Levuka

(11 av 53 ord)

Massmedier

Fijis största dagstidning, Fiji Times (upplaga: 34 000 ex.), grundades 1869. Tidningen är på engelska, men

(15 av 104 ord)

Statsskick och politik

Det politiska livet i Fiji är turbulent. Efter en statskupp ledd av överbefälhavaren Voreqe (”Frank”) Bainimarama i december 2006 (den fjärde i ordningen sedan självständigheten 1970) blev Fiji i praktiken en militärdiktatur. Författningen upphävdes 2009. Enligt den upphävda författningen skulle presidenten utses av ett hövdingråd för en period om fem år, men Ratu Epeli Nailatikau, president sedan 2009, utsågs av landets högsta domare på rekommendation av regeringen, som leds

(69 av 488 ord)

Rättsväsen

Landets högsta domstolsinstans är Court of Appeal, vilken prövar överklaganden riktade

(11 av 55 ord)

Mänskliga rättigheter

Sedan 1970 har Fiji upplevt fyra militärkupper (se Historia) och respekten för de mänskliga rättigheterna har minskat för varje regeringsskifte.

Fijis moderna historia präglas av brist på demokrati och motsättningar mellan etniska fijianer

(33 av 234 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) ca 3 500 man värvad trupp med 6 000 man

(11 av 61 ord)

Förhistoria

Fiji befolkades första gången omkring 2000 f.Kr. och utgjorde en av de första utposterna i befolkningsexpansionen över

(17 av 116 ord)

Historia

Fiji upptäcktes 1643 av Abel Tasman och besöktes 1774 av James Cook. Den förste som beskrev öarna mer i detalj var kapten William Bligh, som passerade dem efter myteriet på Bounty 1789. Under 1800-talets första hälft var Fiji skådeplats för intensiva, blodiga krig mellan olika melanesiska stammar

(47 av 334 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Bengt Nilson
 • Dick Harrison
 • Göran Andersson
 • Göran Burenhult
 • Hans Hamber
 • Hans Holmén
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Martin Jonsson
 • Michael Bogdan
 • Nils-Anders Lindström
 • Per Beskow
 • Stefan Anderberg
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

B.V. Lal, Islands of Turmoil: Elections and Politics in Fiji (2006);
H.D. Pratt m.fl., A Field Guide to the Birds of Hawaii and the Tropical Pacific (1985);
M. Sahlins, Moala: Culture and Nature on a Fijian Island (1962);
A. Smith, ”The Vegetation and Flora of Fiji”, The Scientific Monthly 1951;
A.C. Smith, Flora Vitiensis Nova: A New Flora of Fiji 5 volymer plus index (1979–96).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Fiji. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiji