fiskodling, odling av fisk och skaldjur. Om odlingen innefattar även alger

(11 av 74 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Två typer av fiskodling

Man kan urskilja två principiellt olika sätt för att nå ökad produktion: genom yngel som föds upp och sätts ut i vattendrag som förstärkning av naturliga bestånd samt genom odling av fisk och skaldjur till

(35 av 246 ord)

Andra indelningssätt

Fisk- och skaldjursodlingar kan också indelas på basis av tätheten av djur i odlingen, insatt energi, mängden foder som tillsätts och hur avancerad den teknologi är som används. Extensiva odlingsformer är sådana där tätheten i populationen är

(37 av 260 ord)

Miljöaspekter

Av det totala fiskupptaget från havet används 70–80 procent till fiskfoder eller djurfoder (se även fiskmjöl). Efterfrågan på lax och räkor ökar och odlingar har blivit ekonomiskt framgångsrika. I världen odlas cirka 2 miljoner ton lax per år, varav drygt 1 miljon

(41 av 286 ord)

Medverkande

  • Emma Johansson
  • Eva-Lotta Blom
  • Hans Ackefors

Litteraturanvisning

H. Ackefors med flera, Introduction to the General Principles of Aquaculture (1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fiskodling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiskodling