Cirkelsamhället: Studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle, SOU 1996:47; Folkbildningen: En utvärdering, SOU 1996:159; Folkbibliotek i tal och tankar utgiven av Folkbiblioteksutredningen ( 1982);
Folkhögskolan i framtidsperspektiv, SOU 1990:65;
Bo Andersson, Folkbildning i perspektiv: Studieförbunden 1870–2000 ( 1980);
Lars Arvidson, Folkbildning i rörelse: Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet: En jämförelse ( 1985);
T. Ginner, Den bildade arbetaren: Debatten om teknik, samhälle och bildning inom Arbetarnas bildningsförbund 1945–1970 ( 1988);
Bernt Gustavsson, Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880–1930 ( 1991);
Inge Johansson, För folket och genom folket: Om idéer och utvecklingslinjer i studieförbundens verksamhet ( 1985);
S. Leander, Folkbildning och folkföreläsningar: Ur en folkbildares tänkebok: Folkbildningsstudier och föreläsningshistoria 1800–1975 ( 1978);
B. Wallerius, Vetenskapens vägar: Om akademiker och folkbildningsarbete ( 1988);
G. Vestlund, Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning ( 1996), J. Åkerstedt, Den litterate arbetaren: Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912–30 ( 1967).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkbildning/litteraturanvisning