folkomröstning, referendum, omröstning vari medborgarna direkt tar ställning i en politisk sakfråga.Folkomröstningarna kan härledas till den direktdemokrati som utövades i de

(21 av 152 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Författningsregler

I flera länder, t.ex. Danmark, är folkomröstningar obligatoriska vid grundlagsändringar. Ofta krävs att den föreslagna grundlagsändringen får stöd av en majoritet som samtidigt

(23 av 164 ord)

Politisk betydelse

I många sammanhang, och inte bara i demokratier, kan makthavarna använda folkomröstning i legitimerande, dvs. rättfärdigande syfte. Införande av ny författning, avskaffande av monarkin, införande av stark presidentmakt är exempel på förändringar som ofta legitimerats genom folkomröstning. Hitler och Mussolini tillgrep flera gånger folkomröstningar för att stärka sin maktställning. I

(50 av 355 ord)

Sverige

Rådgivande folkomröstningar har hållits sex gånger i Sverige (2016). Bestämmelser om ”rådgivande folkomröstning i hela riket” finns i regeringsformens 8 kap. 2 §: beslut fattas av riksdagen. Sedan 1980 finns

(30 av 205 ord)

Medverkande

  • Anders Sannerstedt

Litteraturanvisning

M. Isberg, Valsystemet i 20 länder (1986);
Olof Petersson, Folkstyrelse och statsmakt i Norden (1984);
Gordon Smith, Politics in Western Europe (5:e upplagan 1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, folkomröstning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkomröstning