fosfor (av grekiska phōsphoʹros, egentligen ’ljusbärande’, ’ljusbringande’, ’som ger ljus’), icke-metalliskt

(11 av 21 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst och produktion

I naturen finns fosfor inte i fri form (undantag vissa meteoriter) utan i huvudsak bundet till syre som fosfat. Grundämnet ingår i cirka 200 olika mineral och är nödvändigt för både växter och djur.

I jordskorpan är fosfor det 11:e

(40 av 274 ord)

Kretslopp och biologisk roll

Fosfor i form av fosfater är liksom kol, syre, väte och kväve ett nödvändigt grundämne för alla levande organismer. De sex viktigaste funktionerna kan sägas vara

(a) att förmedla energilagring genom mer eller mindre energirika fosfat, av vilka adenosintrifosfat, ATP, är det mest kända exemplet,

(b) att vara strukturelement i nukleinsyrorna DNA och RNA och därmed

(56 av 393 ord)

Framställning och användning

Vit fosfor framställs i industriell skala genom uppvärmning av en blandning av apatit, kvartssand och koks i elektriska ugnar vid 1 400–1 500 °C. Därvid bildas fosforpentoxid, P4O10, och en slagg av kalciumsilikat,

(33 av 235 ord)

Egenskaper

Naturligt förekommande fosfor består till 100 procent av den stabila isotopen 31P. Man känner sex radioaktiva isotoper, av vilka 32P med halveringstiden 14,3 dygn är viktigast. Den erhålls genom neutronbestrålning av 32S eller 31P i kärnreaktorer och används till exempel för studier av fosfors kretslopp i djur och växter.

Grundämnet förekommer, liksom kol och svavel, i många allotropa

(58 av 425 ord)

Föreningar

Fosfor bildar kemiska föreningar med alla andra grundämnen utom antimon, vismut och ädelgaserna. Dess oxidationstal varierar mellan −3 och 5, och reaktionerna med vit fosfor är ofta våldsamma.

Med syre sker häftig reaktion redan vid

(35 av 246 ord)

Historia

Möjligen kände arabiska alkemister till elementär fosfor redan på 1100-talet, men upptäckten av grundämnet tillskrivs vanligen den hamburgske köpmannen och alkemisten Hennig Brand (1669). Han försökte framställa de vises sten genom att upphetta indunstningsåterstoderna av uppsamlad urin utan lufttillträde tillsammans med sand. Ångorna kondenserades under vatten och gav en vit, vaxartad substans,

(52 av 371 ord)

Medverkande

  • Karsten Pedersen
  • Lars Ivar Elding
  • Lars Olof Björn
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fosfor. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fosfor