gödsel, gödselmedel, växtnäring, material som på olika sätt och i olika

(11 av 59 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Gödsling

Tillförande av gödsel kan ske vid sådd eller i växande bestånd. Gödsling är bl.a. nödvändigt för att ersätta den näring som skörd, utlakning och avdunstning bortför från marken. En stråsädsskörd på t.ex. 5 000 kg kärnat vete

(37 av 253 ord)

Gödselmedel

Organiska gödselmedel är stallgödsel (flytgödsel, kletgödsel och fastgödsel) samt t.ex. avloppsslam och rötslam, industriavfall samt växt- och djurrester. Även spillning

(20 av 139 ord)

Miljöpåverkan

Gödsling kan medföra miljörisker bl.a. genom försurning av marken, utlakning av näring till sjöar och vattendrag, eutrofiering, och anrikning av

(20 av 142 ord)

Historik

Redan under den yngre bronsåldern och järnåldern producerades det mesta av säden på gödslade åkrar. Flera av de medeltida landskapslagarna har bestämmelser om gödsling. Stallgödsel var det vanliga gödselmedlet, men även torkad och sönderhackad grästorv kom till användning. Gödslingen ägde rum på senhösten efter den första snön eller tidigt på våren. I Olaus Magnus ”Historia

(55 av 385 ord)

Medverkande

  • Birger Granström

Litteraturanvisning

S. Erixon, ”Lantbruket under historisk tid med särskild hänsyn till bondetraditionen”, Nordisk kultur (1956);
O. Hammar, Växtodling 1 (1990);
S. Selander, Det levande landskapet i Sverige (3:e upplagan 1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, gödsel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gödsel