gotisk skrift, benämning på den skrift som skrevs i hela det latinska europeiska kulturområdet under medeltiden ungefär från mitten av 1100-talet och framåt. Den användes av ett mycket större antal personer än någon tidigare form av latinsk skrift, och den är en av slutfaserna i den utveckling som ledde fram till den tryckta boken; dess utforskning är dock ofullständig.

Termen gotisk skrift härrör från 1400-talets humanister, och gotisk står för barbarisk (”skrift skriven av barbarer som goterna”). 1400-talets humanister avsåg

(80 av 948 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jan-Olof Tjäder

Litteraturanvisning

B. Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters ( 1979);
L.E. Boyle , Medieval Latin Palaeography: A Bibliographical Introduction ( 1984);
A. Cappelli, Lexicon Abbreviaturarum: Dizionario di Abbreviature latine ed italiane ( 6:e upplagan 1973);
M. Hedlund (utgivare) , Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden 1–2 (1977–80);
Wilhelm Meyer, Die Buchstaben–Verbindungen der sogenannten gotischen Schrift ( 1897);
Lars Svensson, Nordisk paleografi ( 1979);
S. Harrison Thomson, Latin Bookhands of the Later Middle Ages 1100–1500 ( 1969);
J.-O. Tjäder, ”Latinsk paleografi i Sverige efter andra världskriget”, Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundets i Uppsala Årsbok 1986.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, gotisk skrift. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gotisk-skrift