grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen. Kunskapen om den baseras på litterära källor (främst Homeros, Hesiodos och tragöderna),

(22 av 155 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Gudarna

Grekisk religion var polyteistisk. Enligt mytologiska föreställningar skapades världen ur Chaos genom föreningen av Gaia och Uranos. Från dem härstammade cykloper, titaner och titanider, behärskade av Kronos och Rhea. Viktigast blev dock följande generation, de s.k. olympiska gudarna (man ansåg att de levde i himlen, symboliserad av bergstoppen

(48 av 339 ord)

Herokult

Mellan de odödliga gudarna och människorna, vilka efter döden blev skuggor i dödsriket, fanns s.k. halvgudar, heroer,

(17 av 116 ord)

Religionsutövandet

Karakteristisk för det gemensamma utövandet av kulten var den religiösa festen. Året indelades efter festkalendern; att inte delta i stadens riter var att svika sin medborgerliga plikt. Somliga fester angick särskilda grupper (t.ex. släktsammanslutningar eller enbart kvinnor), men de flesta var öppna för alla invånare, vissa även för slavar, bofasta utlänningar och tillfälliga besökare. Ritens traditionella struktur

(57 av 404 ord)

Helgedomar

Eftersom kultens fundamentala akt, brännoffret, förrättades utomhus bestod helgedomarna från början främst av ett altare, ofta med en inhägnad

(19 av 132 ord)

Mysteriekulter

De s.k. mysterierna utgör en särskild kategori av grekisk religiositet. De byggde på individuell invigning i en hemlig rit, där man i vissa

(23 av 160 ord)

Medverkande

  • Charlotte Wikander

Litteraturanvisning

W. Burkert, Greek Religion (engelsk översättning 1985);
W. Burkert, Ancient Mystery Cults ( 1987);
E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational ( 1951);
Martin P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion 1–2 (nytryck 1976);
R. Parker, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion ( 1983);
N. Schou, Græsk religion i oldtiden ( 1985);
M. Detienne & J.-P. Vernant (utgivare), The Cuisine of Sacrifice Among the Greeks (engelsk översättning 1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, grekisk religion. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grekisk-religion