(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Genom kustens starka sönderdelning präglas Grekland av närheten till havet. Endast en obetydlig del i landets inre har mer än 80 km till kusten. Ett stort antal bergskedjor är framträdande element i det grekiska naturlandskapet. Rörelser utefter unga förkastningslinjer (se förkastning) har gett en uppdelning av landet i ett stort antal smärre bäcken och

(54 av 385 ord)

Klimat

Grekland har ett medelhavsklimat som modifieras starkt genom den varierade topografin. I norr har vädret en kontinental karaktär, likt det i Nordmakedonien och Bulgarien, medan det maritima inslaget är utpräglat längre söderut. På sommaren är

(35 av 236 ord)

Växt- och djurliv

Grekland är ett av Europas bergigaste länder. Floran hör till de artrikaste i Europa. Faunan har under de senast decennierna drabbats av negativa förändringar, där framför allt rovfåglarna utsatts för omfattande förföljelse, med bl.a. illegal utläggning av gift.

Det grekiska fastlandet domineras av Pindosbergen med halvön Peloponnesos som utgör en utlöpare av Dinariska bergskedjan. I nordöstra delen ligger regionerna Makedonien och Thrakien med landets största jordbruksbygder samt de största sjöarna, kastlagunerna och våtmarkerna. Mellan Grekland och västra Turkiet ligger Egeiska havet

(81 av 834 ord)

Naturskydd

Grekland har (2012) tio nationalparker (bl.a. Parnassos, Olympos, Pindos och Samaria)

(11 av 34 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Magnus Sylvén
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grekland/natur