grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan. Detta antal ges av grundämnets atomnummer. Av ett givet grundämne

(24 av 167 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundämnenas förekomst

Det finns för närvarande 118 kända grundämnen; se tabell. Av grundämnena finns de med atomnummer 93 (neptunium) och högre inte i naturen utan har framställts på konstlad väg genom kärnreaktioner. Grundämnena 43 teknetium, 61 prometium, 84 polonium, 85 astat, 86

(40 av 280 ord)

Grundämnenas egenskaper

Grundämnenas egenskaper beror till stor del på atomernas elektronstruktur och storlek och varierar därför starkt. Väte, kväve, syre, fluor, klor och ädelgaserna helium, neon, argon, krypton, xenon och

(28 av 196 ord)

Grundämnena i universum

Grundämnena förekommer i olika proportioner på olika håll i universum. Atomerna av skilda slag är separerade av olika kemiska och fysikaliska processer. I stort är det emellertid slående hur enhetliga proportionerna är. Så t.ex. är solens och solsystemets grundämnessammansättning (se tabell) förbluffande representativ för de flesta stjärnor. Från stjärna till stjärna varierar visserligen

(53 av 372 ord)

Grundämnenas ursprung

De olika grundämnena har uppkommit genom kärnreaktioner under olika skeden i universums historia. De lättaste atomkärnorna, väte, deuterium, helium och litiumisotopen 7Li, har sannolikt till betydande del bildats i den heta gasen i det tidiga universum. Tyngre atomkärnor har framför allt bildats i stjärnorna.

Väteatomkärnorna (protonerna) uppkom förmodligen i stora mängder när kvarkarna i den mycket täta och heta gasen vid stora smällen efter några miljarddels sekunder från startögonblicket bands samman till protoner och neutroner. Under tiden från den

(79 av 600 ord)

Omvandling av grundämnen

Alkemisternas gamla dröm att omvandla oädla metaller till guld och silver kan sägas ha gått

(15 av 106 ord)

Historia

Aristoteles lära att all materia är uppbyggd av elementen jord, vatten, luft och eld intog en framträdande plats i den alkemi som bedrevs i Europa från 1100-talet. Detsamma gällde föreställningen att alla metaller består av svavel och kvicksilver. Denna utvecklades på

(41 av 291 ord)

Medverkande

  • Bengt Gustafsson
  • Hans Ryde
  • Lars Ivar Elding
  • Levi Tansjö
  • NE-redaktionen (uppdatering)

Litteraturanvisning

P.A. Cox, The Elements on Earth: Inorganic Chemistry in the Environment (1995);
P. Enhag, Jordens grundämnen och deras upptäckt 1–3 (1998–2000);
G. Seaborg & W. Loveland, The Elements beyond Uranium (1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, grundämne. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grundämne