gummi (latin, av grekiska koʹmmi ’gummi’, ytterst ett egyptiskt ord), polymert elastiskt material, hos vilket mer än 500

(18 av 127 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Komponenter

Vid framställning av gummimaterial blandas följande komponenter:

Gummi eller elaster. Dessa väljs efter de krav som ställs på den färdiga gummiprodukten. Råvaran för syntetgummi är huvudsakligen petroleum. Naturgummi har höga molekylvikter, vilket ger ett mycket

(36 av 256 ord)

Egenskaper

Gummi är ett relativt mjukt material med moduler i området 1–50

(11 av 74 ord)

Gummityper

Gummimaterial indelas i

normalgummityper, som bland annat används till däck och slitgummimaterial (naturgummi

(14 av 95 ord)

Historik

Mänskligheten har använt gummimaterial under mycket lång tid. Det äldsta spåret av gummi hittades 1924 i brunkolslager i Tyskland, i 55–60 miljoner år gamla fossil; gummit uppvisade fortfarande elastiska egenskaper.

(30 av 213 ord)

Miljöaspekter

Gummiindustrin började i mitten av 1900-talet göra stora satsningar för att förbättra arbetsmiljön för de anställda samt för att reducera utsläppen

(21 av 150 ord)

Produktion och konsumtion

Världens totala gummiproduktion var 2013 28 miljoner ton. Härav utgjordes 56 procent av syntetgummi, resten av naturgummi. Konsumtionen av gummi är nära förbunden med industrialismens (och i synnerhet bilismens) framväxt under 1900-talet; cirka 70 procent av världens totala gummiproduktion används

(40 av 279 ord)

Återvinning

Den volymmässigt i särklass största mängden gamla gummiprodukter är bildäck, som utgör ca 70 % av allt gummiavfall. Från juli 2006 får man inte längre deponera däck, utan de måste återvinnas. Därför skall ca 70 000 ton förbrukade bildäck samlas in per år i Sverige för att återanvändas på

(49 av 334 ord)

Medverkande

  • Bengt Stenberg
  • Christer Gunnarsson
  • Göran Langstedt
  • Ulf Erlandsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, gummi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gummi