Fram till andra hälften av 1800-talet trodde man allmänt att stora delar av haven, nämligen djuphavet, saknade

(17 av 115 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Havens växtvärld

Algerna dominerar stort bland havens växter. Endast några få fröväxter, t.ex.

(11 av 76 ord)

Havens djurvärld

Mindre än 15 % (ca 160 000) av jordens kända djurarter finns i havet. De flesta är bottenlevande

(16 av 109 ord)

Art- och individrikedom

Den stora mängden växter och djur är koncentrerad till kustområdena och ut över kontinentalsocklarna, dvs. på djup mindre än 200 m. Särskilt utanför

(22 av 154 ord)

Näringspyramid, ekosystem och näringsväv

Sambandet mellan olika organismer kan förenklat skisseras i en näringspyramid. Vid basen finns producenterna som är växter (växtplankton och bottenlevande alger) och vissa bakterier, vilka med hjälp av ljusenergi eller kemisk energi, kol från koldioxid eller vätekarbonat och närsalter som kväve, fosfor,

(42 av 298 ord)

Växtplankton

Encelliga alger varierar i storlek från någon tusendels millimeter till någon millimeter. De förökar sig snabbt under gynnsamma betingelser och utvecklar stora populationer

(23 av 161 ord)

Djurplankton

Djurplankton innefattar såväl encelliga som flercelliga djur. Storleken varierar från någon hundradels millimeter (t.ex. encelliga djur och hjuldjur)

(18 av 128 ord)

Bottenlevande alger

På grundval av bl.a. de färgämnen som dominerar i algerna indelas dessa i grön-, brun- och rödalger. Samtliga innehåller dock det gröna

(22 av 153 ord)

Bottenlevande djur

Av praktiska skäl indelas bottnens djur efter levnadssätt, dvs. om de lever ovanpå (epifauna)

(14 av 99 ord)

Havens högre djurvärld

Även ryggradsdjuren är väl representerade i havet, särskilt brosk- och benfiskar. Till de förra hör hajar, rockor och havsmusfiskar med ca 800

(22 av 155 ord)

Medverkande

  • Jarl-Ove Strömberg
  • Ragnhild Eklund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Havens biologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hav/havens-biologi