Vatten är ett utomordentligt lösningsmedel för oorganiska föreningar. Alla nu kända naturliga grundämnen är

(14 av 99 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Havens salthalt

Salthalten är relativt konstant i världshaven, omkring 35 ‰. Man kan grovt beräkna att havet innehåller 5·1016 ton salt. Större variationer

(20 av 145 ord)

Bestämning av salthalten

Salthalten i vattnet har mycket stor betydelse, bl.a. genom påverkan på vattnets densitet och följaktligen även på havsströmmarna. Olika sätt att bestämma havens salthalt förekommer. Ett sätt är att efterlikna saltframställningen genom att låta vattnet avdunsta och

(37 av 260 ord)

Lösta oorganiska föreningar

Havsvattnet domineras viktsmässigt av tolv grundämnen. Vattnet självt är en förening av väte och

(14 av 96 ord)

Biologiskt aktiva grundämnen

Vissa grundämnen är biologiskt aktiva, dvs. de ingår i den biologiska livscykeln i

(13 av 87 ord)

Organiska föreningar

Havsvattnet innehåller ett stort antal lösta organiska föreningar, som härstammar från

(11 av 48 ord)

Havsvattnets gasinnehåll

De i vattnet lösta gaserna står i ytvattnet i jämvikt med motsvarande gaser i atmosfären och gas­trycket bestämmer lösligheten. Syrgas finns löst i vattnet och syret är nödvändigt för havsdjurens

(30 av 208 ord)

Framtida användning av haven

På havsbotten, främst på kontinentalsocklarnas sluttningar, finns stora mängder metanklatrater (se inneslutningsföreningar) som innehåller stora energimängder. USA, Canada, Japan och Indien satsar stora belopp på forskning och utveckling för att i framtiden kunna utnyttja dessa stora energimängder. Metangasen är

(39 av 277 ord)

Medverkande

  • Ragnhild Eklund
  • Stig Fonselius
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Havens kemi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hav/havens-kemi