Havet har blivit slutstation för mycket av människans avfall. Det mesta tillförs oplanerat men stora mängder dumpas avsiktligt från land och från

(22 av 156 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Överfiske

Sedan början av 1960-talet har den totala konsumtionen av fisk nästan fördubblats i världen. Fisk är en av jordens mest exporterade varor. Många bestånd är mycket hårt skattade. På 1990-talet försvann torsken på Newfoundland; 30 000 fiskare blev

(37 av 260 ord)

Gifter

Stabila organiska ämnen (halogenerade kolväten), tungmetaller, metallorganiska föreningar samt olja och oljeprodukter orsakar skador på levande organismer. Klorerade kolväten tillverkas i en mångfald varianter (DDT, PCB, dioxiner, toxafen m.m.), varav många är mycket giftiga. Skador orsakade av dessa ämnen har observerats på djur högt upp i näringskedjan, hos havsfåglar, sälar och

(51 av 358 ord)

Fast avfall

Skräp i form av t.ex. pappersemballage, stora sjok av plast, syntetiska linor samt trasiga fiskeredskap

(15 av 107 ord)

Övergödning

Stor tillförsel av näringsämnen (fosfor och kväve) leder till eutrofiering och

(11 av 75 ord)

Effekter av klimatförändringen

Den globala uppvärmningen påverkar även havet. Uppvärmningen får ett flertal allvarliga konsekvenser. Vattnet tar större plats och havsytan stiger och dessutom tillförs vatten från smältande

(25 av 177 ord)

Mangrove

Mangrove växer i gränszonen mellan hav och land och är ett

(11 av 77 ord)

Skydd av haven

Det finns flera internationella överenskommelser för att begränsa skadorna på den marina miljön. MARPOL- och Londonkonventionerna är globala och gäller utsläpp från fartyg samt

(24 av 167 ord)

Medverkande

  • Johan Rodhe
  • Ragnhild Eklund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Havens miljöproblem. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hav/havens-miljöproblem