hebreiska, semitiskt språk, traditionellt räknat till den nordvästsemitiska gruppen. Det är

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
  • Författare:
  • Jan Retsö

Skrift

Den hebreiska skriften, som läses från höger till vänster, består av 22 konsonanttecken

(13 av 87 ord)
  • Författare:
  • Jan Retsö

Struktur

Karakteristisk för hebreiskan (liksom för arameiskan) är frikativisering av klusiler efter vokal: yiqraʹv ’han närmar sig’ (jämför arabiska yaqrab), meʹlekh [-lex] ’kung’ (arabiska malik). Betoningen ligger på

(27 av 190 ord)
  • Författare:
  • Jan Retsö

Dialekter

Hebreiskan föreligger i tre huvudvarianter, som var och en representerar olika historiska stadier: bibelhebreiska (BH), den israelitiska kungatidens språk, mishnahebreiska (MH), den rabbinska judendomens språk, samt modern eller israelisk

(29 av 206 ord)
  • Författare:
  • Jan Retsö

Historik

Hebreiskan har sitt ursprung i Palestina. Redan i de på akkadiska skrivna Amarnabreven från kungar i Palestina och Fenicien (1300-talet f.Kr.) finns det glosor som återfinns i senare hebreiska. BH är utanför Gamla Testamentet belagd i några få inskrifter: Gezer-kalendern (ca 900 f.Kr.), Samaria-ostraka (700-talet f.Kr.), Siloah-inskriften (ca 700 f.Kr.), Lakish-breven (ca 600 f.Kr.), inskriften från Quntillat Ajrud i Negev (ca 600 f.Kr.), Arad-ostraka (ca 600-talet f.Kr.) samt namn från mynt och andra föremål från den israelitiska kungatidens slutskede. Språket

(80 av 876 ord)
  • Författare:
  • Jan Retsö

Litteraturanvisning

Allmänt:
A. Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language ( 1996).
Bibelhebreiska:
Th.O. Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew ( 1971);
H.S. Nyberg, Hebreisk grammatik ( 1952);
L. Koehler & W. Baumgartner, Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament (3:e uppl., 1967–90).
Mishnahebreiska:
M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature ( 1989);
M. Pérez Fernández, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew ( 1997).
Israelisk hebreiska:
E. Amir Coffin, Lessons in Modern Hebrew 1–2 (1977–83);
L. Glinert, The Grammar of Modern Hebrew ( 1989);
R. Alcalay, The Complete Hebrew–English Dictionary (1963–65).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hebreiska. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hebreiska