hebreiska, semitiskt språk, traditionellt räknat till den nordvästsemitiska gruppen. Det är

(11 av 72 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Skrift

Den hebreiska skriften, som läses från höger till vänster, består av 22 konsonanttecken

(13 av 87 ord)

Struktur

Karakteristisk för hebreiskan (liksom för arameiskan) är frikativisering av klusiler efter vokal: yiqraʹv ’han närmar sig’ (jämför arabiska yaqrab), meʹlekh [-lex] ’kung’ (arabiska malik). Betoningen ligger på

(27 av 190 ord)

Dialekter

Hebreiskan föreligger i tre huvudvarianter, som var och en representerar olika historiska stadier: bibelhebreiska (BH), den israelitiska kungatidens språk, mishnahebreiska (MH), den rabbinska judendomens språk, samt modern eller israelisk

(29 av 207 ord)

Historik

Hebreiskan har sitt ursprung i Palestina. Redan i de på akkadiska skrivna Amarnabreven från kungar i Palestina och Fenicien (1300-talet f.Kr.) finns det glosor som återfinns i senare hebreiska. BH är utanför Gamla Testamentet belagd i några få inskrifter: Gezer-kalendern (ca 900 f.Kr.), Samaria-ostraka (700-talet f.Kr.), Siloah-inskriften (ca 700 f.Kr.), Lakish-breven (ca 600 f.Kr.), inskriften från Quntillat Ajrud i Negev (ca 600 f.Kr.), Arad-ostraka (ca 600-talet f.Kr.) samt namn från mynt och andra föremål från den israelitiska kungatidens slutskede. Språket

(80 av 877 ord)

Medverkande

  • Jan Retsö

Litteraturanvisning

Allmänt:
A. Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language ( 1996).
Bibelhebreiska:
Th.O. Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew ( 1971);
H.S. Nyberg, Hebreisk grammatik ( 1952);
L. Koehler & W. Baumgartner, Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament (3:e uppl., 1967–90).
Mishnahebreiska:
M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi and the Midrashic Literature ( 1989);
M. Pérez Fernández, An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew ( 1997).
Israelisk hebreiska:
E. Amir Coffin, Lessons in Modern Hebrew 1–2 (1977–83);
L. Glinert, The Grammar of Modern Hebrew ( 1989);
R. Alcalay, The Complete Hebrew–English Dictionary (1963–65).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hebreiska. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hebreiska