G. Andolf, Historien på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1820–1965 ( 1972);
E. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie ( 1889 samt flera senare upplagor);
P. Burke ( utgivare), New Perspectives on Historical Writing ( 1991);
T. Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet 1–2 ( 1986);
K. Erslev, Historisk Teknik: Den historiske Undersøgelse fremstillet i sine Grundlinier ( 1911;
2:a upplagan 1965); A. Florén & S. Dahlgren, Fråga det förflutna ( 1996);
I. Floto, Historie: Nyere og nyeste Tid ( 1985);
G.G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge ( 1997);
C-V. Langlois & C. Seignobos, Introduction aux études historiques ( 1898);
J. Le Goff, Pour un autre Moyen Age: Temps, travail et culture en Occident ( 1978);
S. Lilja, Historia i tiden ( 1989);
M. Mörner, ”Komparation: att vidga historiska perspektiv”, Scandia 1981;
S. Nordin, Från tradition till apokalyps: Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa ( 1989);
B. Odén, Forskarutbildningens förändringar 1870–1975 ( 1991);
R. Torstendahl, Introduktion till historieforskningen ( 2:a upplagan 1971);
B. Wåhlin (utgivare), Tidsopfattelse og historiebevidsthed ( 1985).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historia/litteraturanvisning