G. Barraclough, ”History”, i J. Haret (utgivare), Main Trends of Research in the Social and Human Sciences 2 ( 1978);
W.G. Beasley & E.G. Pulleyblank (utgivare), Historians of China and Japan ( 1961);
R. Björk, Den historiska argumenteringen: Konstruktion, narration och kolligation – förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth ( 1983);
L. Boia (utgivare), Great Historians from Antiquity to 1800 ( 1989);
L. Boia (utgivare), Great Historians of the Modern Age ( 1991);
P. Burke (utgivare), New Perspectives on Historical Writing ( 1991);
H. Butterfield, Man on His Past ( 1955);
E. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie seit dem Humanismus ( 3:e upplagan 1936);
G.P. Gooch, History and Historians in the Nineteenth Century ( 3:e upplagan 1956);
J. Higham, History ( 1965);
G. Himmelfarb, The New History and the Old ( 1987);
G.G. Iggers, New Directions in European Historiography ( 2:a upplagan 1985);
G.G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to Postmodern Challenge ( 1997);
G.G. Iggers & H.T. Parker (utgivare), International Handbook of Historical Studies ( 1979);
B.E. Jensen, ”Historiografi: historikernes læremester?”, i I. Norrlid (utgivare), Över gränser: Festskrift till Birgitta Odén ( 1987);
S. Lilja, Historia i tiden ( 1989);
S. Nordin, Historia och vetenskap ( 1981);
E. Lönnroth m.fl., Conceptions of National History ( 1994);
S. Nordin, Från tradition till apokalyps: Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa ( 1989);
R. Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820–1920 ( 1964);
H. Valentin, Den fjättrade Clio ( 2:a upppl. 1958);
H. White, Metahistory: The Historical Imagination in the Nineteenth-Century Europe ( 1973).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historiografi/litteraturanvisning