hydrolyʹs (nylatin hydroʹlysis, av hydro- och grekiska lyʹsis ’upplösning’), kemisk reaktion

(11 av 39 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Hydrolysreaktioner i organisk kemi

Hydrolysreaktioner med organiska föreningar sker i huvudsak vid bindningar där antingen X eller Y är en kolatom, medan den andra atomen kan vara syre, kväve, svavel etc., exemplifierat med esterhydrolys:

RCO–OR′ + H2O ⇒ RCO–OH + R′–OH

I en metallorganisk förening kan hydrolys av metall–kolbindningen äga rum, varvid ett metall-hydroxokomplex bildas:

metall–C + H2O ⇒ metall–OH

(56 av 407 ord)

Hydrolysreaktioner i oorganisk kemi

I den oorganiska kemin används termen hydrolys ofta synonymt med protolys för reaktioner mellan vatten samt salter, syror och baser. Salter av anjoner till svaga syror har alkalisk reaktion. Exempelvis protolyseras acetatjonen i en vattenlösning av natriumacetat, Na(CH3COO),

(38 av 285 ord)

Medverkande

  • Lars Ivar Elding
  • Lennart Eberson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, hydrolys. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hydrolys