indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning. På språklig och arkeologisk grund har en rad hypoteser framställts rörande de tidiga indoeuropéernas ursprung, utbredningsområden och gemensamma drag inom kultur och samhällsliv.

De indoeuropeiska folk som först framträder i historien är hettiter och luvier i början av andra årtusendet f.Kr. Om tiden för deras invandring i Mindre Asien och om deras ursprung

(80 av 825 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Religion

De indoeuropeiska folkens äldsta bevarade religiösa traditioner, såsom den vediska i Indien och den avestiska i Iran, går tillbaka på ett gemensamt arv. De vediska gudarna Mitra, Varuna, Indra och tvillinggudarna ashvinerna omnämns även i texter från den hurritiska staten Mitanni, daterade till 1300-talet f.Kr. Mitra och Varuna är världsordningens och samhällsordningens väktare, Indra bär åskviggen och dödar en drake, tvillinggudarna är läkande gudomligheter. Dessa funktioner har motsvarigheter hos andra indoeuropeiska folk, jämför t.ex.

(74 av 527 ord)

Medverkande

  • Folke Josephson

Litteraturanvisning

G. Dumézil, Mythe et épopée 1: L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens ( 4:e upplagan 1968);
M. Gimbutas, ”Proto-Indo-European Culture: the Kurgan Culture during the 5th to the 3rd Millennia B.C.”, i G. Cardona m.fl.( utgivare), Indo-European and Indo-Europeans ( 1970);
J.P. Mallory, In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth ( 1989);
C. Renfrew, Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins ( 1987).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, indoeuropéer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indoeuropeer