Sverige har två grundläggande inkomstskattelagar: kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt. Kommunalskattelagen innehåller regler

(14 av 100 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inkomstbeskattningens uppbyggnad

I inkomstskattelagarna bestäms vilka inkomster som är skattepliktiga, skatteobjektet, och vilka

(11 av 42 ord)

Skattepliktiga intäkter

I all världens inkomstskattelagar har det visat sig särskilt svårt att entydigt bestämma

(13 av 87 ord)

Skattesubjekt

Såväl fysiska som juridiska personer är skyldiga att betala inkomstskatt. Fysiska personer som är bosatta i Sverige

(17 av 115 ord)

Inkomstslag

Skälet till att intäkter hänförs till olika inkomstslag är att principerna för inkomstberäkningen och numera även skattesatserna är olika för

(20 av 141 ord)

Förvärvsinkomstbeskattningen

För fysiska personer utgår kommunal och statlig inkomstskatt på summan av inkomst av tjänst och näringsverksamhet minskad med

(18 av 123 ord)

Deklaration och taxering

Året efter beskattningsåret (inkomståret) ska den skattskyldige avlämna sin självdeklaration. Deklarationen

(11 av 26 ord)

Uppbörd

Skatt uttas i Sverige genom att bl.a. arbetsgivare löpande betalar in

(11 av 48 ord)

Medverkande

  • Gustaf Lindencrona
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Svensk inkomstbeskattning i huvuddrag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/inkomstskatt/svensk-inkomstbeskattning-i-huvuddrag