internationell ekonomi, den del av nationalekonomin som behandlar orsakerna till, och de samhällsekonomiska konsekvenserna av, ekonomiska transaktioner mellan länder. Vanligen förknippas begreppet med

(23 av 162 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utveckling

Synen på utrikeshandeln var länge merkantilistisk. I förgrunden ställdes då nationens styrka och intressen. I utrikeshandeln ansågs i allmänhet ett exportöverskott angeläget. Det skulle försörja nationen med den ädelmetall

(29 av 205 ord)

Handel – orsak och effekter

Komparativa fördelar har förblivit ett grundläggande begrepp inom internationell ekonomi. En viktig del av forskningen har ägnats åt att analysera varför skillnader i komparativa fördelar uppstår. I en uppsats från 1919, ”Utrikeshandelns verkan på inkomstfördelningen. Några teoretiska grundlinjer”, lade Eli Heckscher grunderna till den moderna handelsteorin. Ett decennium senare kom denna teori att få internationell spridning genom Bertil Ohlin.

Ett andra genombrott för Heckscher–Ohlin-teorin kom genom mer matematiskt inriktade arbeten av bl.a. Paul Samuelson under

(75 av 530 ord)

Växelkurser

Den monetära handelsteorin handlar främst om valutors och växelkursers roll i den internationella ekonomin. Denna teori har ofta utvecklats utan någon direkt kontakt med den reala teorin, dvs. den teori som handlar om varubytet mellan

(35 av 250 ord)

Handelspolitik

Den reala och monetära handelsteorin kan belysa frågor som är av stor betydelse för samhällsdebatten. För att förstå de ekonomiska effekterna av tullunioner och frihandelsområden,

(25 av 175 ord)

Medverkande

  • Bo Södersten
  • Johan Torstensson

Litteraturanvisning

B. Södersten, International economics ( 1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, internationell ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internationell-ekonomi