IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, samarbete om klimatfrågor mellan FN-organen UNEP och WMO, etablerat 1988 på initiativ från FN:s

(20 av 140 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Klimatrapporter

IPCC:s sammanställningar av kunskapsläget genomförs av särskilt utsedda författare och granskas sedan av andra experter. Allteftersom utvärderingarna tar form förankras de i det vetenskapliga samfundet genom ytterligare expertgranskningar.

(28 av 194 ord)

Specialrapporter

Utöver klimatrapporterna tar IPCC även fram specialrapporter som baseras på samma

(11 av 65 ord)

Fjärde klimatrapporten

I den fjärde rapporten konstaterades att de observerade klimatförändringarna under de senaste 50 åren ”mycket sannolikt” (över 90

(18 av 124 ord)

Femte klimatrapporten

Den femte rapporten framställdes enligt samma mönster som den fjärde rapporten. I denna fastslogs att den globala uppvärmningen fortsätter och att forskningen nu ännu tydligare visar att uppvärmningen kan knytas till

(31 av 220 ord)

Specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning

I oktober 2018 publicerades IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 °C. Denna rapport beskriver de sannolika effekterna av en global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriell nivå och de

(31 av 220 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Lennart Hultqvist
  • Michael Tjernström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, IPCC. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ipcc