IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, samarbete om klimatfrågor mellan FN-organen UNEP och WMO, etablerat 1988 på initiativ från FN:s

(20 av 140 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Klimatrapporter

IPCC:s sammanställningar av kunskapsläget genomförs av särskilt utsedda författare och granskas sedan av andra experter. Allteftersom utvärderingarna tar form förankras de i det vetenskapliga samfundet genom ytterligare expertgranskningar.

(28 av 193 ord)

Specialrapporter

Utöver klimatrapporterna tar IPCC även fram specialrapporter som baseras på samma

(11 av 56 ord)

Fjärde klimatrapporten

I den fjärde rapporten konstaterades att de observerade klimatförändringarna under de senaste 50 åren ”mycket sannolikt” (över

(17 av 119 ord)

Femte klimatrapporten

Den femte rapporten framställdes enligt samma mönster som den fjärde rapporten. I denna fastslogs att den globala uppvärmningen fortsätter och att forskningen nu ännu tydligare visar att uppvärmningen kan knytas

(30 av 214 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Lennart Hultqvist
  • Michael Tjernström
Källangivelse
Nationalencyklopedin, IPCC. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ipcc