is, vatten i fast fas, som bildas då vattenånga eller flytande

(11 av 69 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vanlig is (I h)

Den vanliga isen har en hexagonal struktur, där varje vattenmolekyl är tetraedriskt bunden till fyra andra vattenmolekyler med vätebindningar. Denna uppbyggnad medför i många fall unika egenskaper hos is. Den mycket öppna strukturen leder till låg densitet, 0,917 g/cm3, för ren is vid 0 °C (för naturis 0,89–0,95). När isen smälter (0 °C) bryts

(54 av 366 ord)

Bildning av vanlig is

Vatten underkyls mycket lätt, vilket sammanhänger med att det mera oregelbundna nätverket av vätebindningar i flytande vatten måste omorganiseras till ett regelbundet tetraedriskt nätverk vid kristallisation till is. Rent vatten kan sålunda underkylas ned till −20 °C innan

(38 av 264 ord)

Övriga former av is

(1 av 1 ord)

Amorf is och is I c

Om vattenånga kondenseras på en kall yta vid temperaturer under ca

(11 av 47 ord)

Is II–X

Dessa former bildas vid högre tryck, mellan 2 och 22 kbar, medan is

(13 av 83 ord)

Is i naturen

Fruset vatten förekommer i många former och omgivningar när temperaturen är tillräckligt låg. I atmosfären förekommer is i form av iskristaller och snöflingor (se nederbörd och snö), på sjöar, floder och hav som

(33 av 230 ord)

Is på sjöar

Under isläggningen sker avkylningen av vattenmassan vid vattenytan, som förlorar värme till atmosfären genom avdunstning (latent värme), konvektion (sensibelt värme) och långvågsstrålning. Vattenytan tillförs värme från vattenmassan genom värmeledning och

(30 av 214 ord)

Is i vattendrag

Precis som i stillastående vatten är det energibalansen vid vattenytan som bestämmer om is ska bildas. Genom turbulensen förs emellertid här det nedkylda ytvattnet ned i vattenmassan, som så småningom blir

(31 av 219 ord)

Havsis

Havsis är is bildad av havsvatten, eventuellt påbyggd genom nederbörd. Isen består av sammanvuxna kristaller av rent vatten med saltlake inneslutet i håligheter, s.k. saltfickor. Den största delen av ursprungsvattnets salt förblir emellertid utanför isen. Genom upprepade sänkningar och höjningar

(40 av 280 ord)

Medverkande

  • Harald Grip
  • Ivar Olovsson
  • Jan-Erik Lundqvist
  • Johan Rodhe

Litteraturanvisning

M. Falkenmark & A. Forsman, Vattnet i vår värld (3:e upplagan 1974);
F. Franks (utgivare), Water – A Comprehensive Treatise 1 (1972);
F. Franks (utgivare), Water Science Reviews 1986;
R. Gezelius, Långfärdsåkning på skridskor (3:e upplagan 1996);
P.V. Hobbs, Ice Physics (1974).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, is. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/is