jämställdhetspolitik, politik som syftar till att ge kvinnor och män lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. Jämställdhet mellan könen är en grundläggande statsrättslig norm i Sverige. ”Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.” heter det i regeringsformen (RF 1974, 1:2). Ingen medborgare får heller ”missgynnas på grund av sitt

(76 av 539 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Maud Eduards

Litteraturanvisning

”Jämställdhet – ideologi och politik”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1986;
Styrsystem och jämställdhet, SOU 1997:114;
På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet, utgiven av Statistiska Centralbyrån ( 2000);
C. Bergqvist m.fl. (utgivare), Likestilte demokratier?: Kjønn og politikk i Norden ( 1999);
M. Eduards m.fl., ”Likestilling, hvor likt? Om den nordiske offentlige likestillingspolitikken”, i E. Haavio-Mannila m.fl. (utgivare), Den uferdige demokratiet ( 1983);
C. Florin & B. Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution…”: Jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen ( 2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, jämställdhetspolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhetspolitik