Jamaica [svenskt uttal jamaʹjka, engelskt uttal dʒəmeiʹkə], stat i Västindien;

(10 av 81 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Jamaica ingår i Antillernas bergskedjebåge, och bergskedjor dominerar de östra och centrala delarna av ön. Nedanför bergsregionen utbreder sig en starkt sönderbruten kalkstensplatå

(23 av 159 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Jamaica ingår i Antillernas bergskedjebåge, bildad under tertiär, vilken avgränsar Karibiska havet mot norr och öster. Berggrunden utgörs till

(19 av 133 ord)

Klimat

Jamaica har ett tropiskt klimat av savanntyp med en låg temperaturvariation

(11 av 77 ord)

Växtliv

Öns lägre delar är numera mycket kraftigt uppodlade men har varit täckta av skog. I söder fanns

(17 av 121 ord)

Djurliv

Öns relativt isolerade läge innebär att den naturliga förekomsten av flertalet djurgrupper är sparsam, och

(15 av 106 ord)

Naturskydd

År 2009 var 7 % av landets areal under någon form av

(12 av 25 ord)

Befolkning

Liksom flera andra västindiska stater har Jamaica hög genomsnittlig befolkningstäthet, 255

(11 av 69 ord)

Språk

Officiellt språk är engelska, men majoriteten talar former som ligger mellan

(11 av 53 ord)

Religion

Drygt 80 procent av jamaicanerna är i dag kristna. Ön ”upptäcktes” av Columbus 1494, men den spanska koloniseringen började först 1509 då också katolska kyrkan etablerades i landet. I dag utgör katolikerna endast några få procent av befolkningen.

(38 av 261 ord)

Utbildning

Jamaicas skolväsen präglas till struktur och läroplaner till viss del av landets förflutna som brittisk koloni. Primärskolan är 6-årig och

(20 av 142 ord)

Sociala förhållanden

Sjukvården i Jamaica drivs huvudsakligen i offentlig regi. År 1993 fanns 18 sjukhus, ca 300 hälsocentraler,

(16 av 109 ord)

Näringsliv

Landets ekonomi är baserad på råvaruutvinning, jordbruk, lätt tillverkningsindustri och turism. Åren 1950–67 var den årliga ekonomiska tillväxten 4 procent. Sedan 1970-talet har

(23 av 163 ord)

Utrikeshandel

Landets utrikeshandel har uppvisat underskott sedan mitten av 1970-talet, främst beroende

(11 av 41 ord)

Turism och gastronomi

Jamaica är ett sedan länge etablerat och välkänt turistland. Besökarna lockas av öns tropiska klimat, den omväxlande naturen och inte minst de fina badstränderna. Dessa finns främst på nordkusten från Negril längst i väster över Montego Bay, som

(38 av 270 ord)

Kommunikationer

Jamaicas järnvägsnät sträcker sig över 272 km och subventioneras av regeringen.

(11 av 57 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Jamaica är begränsad (62 ex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns fyra dagstidningar, av

(17 av 114 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Jamaica är sedan landet blev självständigt 1962 en parlamentarisk demokrati inom Samväldet. Statsöverhuvud

(13 av 86 ord)

Politik

De två största politiska partierna har ända sedan tiden före självständigheten varit det demokratiskt socialistiska People's National Party (PNP) och det

(21 av 143 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Jamaica är till helt övervägande del grundad på engelsk

(11 av 67 ord)

Mänskliga rättigheter

Sociala och ekonomiska oroligheter präglar stora delar av det jamaicanska samhället. Hög arbetslöshet, korruption och en svag ekonomi gynnar den organiserade brottsligheten, och våldsbrott är ett stort problem på ön. Särskilt drabbade

(32 av 228 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2005) 2 800 man med 950 man i reserv och

(12 av 39 ord)

Litteratur

Jamaicas litteratur präglas av språkblandningar och av muntlig tradition som fortlever i framförandet av dikter och i nära förbindelse med folkliga musikformer. Återkommande teman är kulturkrockar, rasproblem

(27 av 188 ord)

Musik

Jamaicas musik har främst afrikanska och europeiska rötter. Afrikansk musikstil med trumensembler och snabba växlingar mellan försångare och kör finns i bland annat kumina-kulten. I sekterna Zion och Revival Baptists finns körsång med stildrag från afrikansk musik och europeisk väckelsesång. I rastafariernas musik

(43 av 309 ord)

Förhistoria

Som en del av Antillerna behandlas Jamaicas tidiga utveckling under uppslagsordet

(11 av 13 ord)

Historia

Columbus anlände 1494 till Jamaica, som då befolkades av arawakfolket. Den spanska koloniseringen inleddes 1509 och medförde en kraftig decimering av befolkningen. Under William Penns ledning erövrade engelsmännen ön 1655. Under andra hälften av 1600-talet blev Port Royal på Jamaica en viktig bas för buckanjärerna, som plundrade spanska kolonier och fartyg. Sockerrörsodlingen, som hade initierats under den spanska tiden, tog nu fart, liksom en massiv

(65 av 459 ord)

Medverkande

 • Akhil Malaki
 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Britta Olinder
 • Claes-Adam Wachtmeister
 • Curt Dahlgren
 • Dag Retsö
 • Göran Andersson
 • Hernán Horna
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Johanna Broman Åkesson
 • Krister Malm
 • Lennart Weibull
 • Mauricio Rojas
 • Micael Lindholm
 • Michael Bogdan
 • Mikael Parkvall
 • Noel Broadbent
 • Per Lassen
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
C.D. Adams m.fl., Flowering Plants of Jamaica (1972);
G.R. Proctor, More Additions to the Flora of Jamaica (1982).
Historia:
C.J. Edie, Democracy by Default: Dependency and Clientelism in Jamaica (1991);
M. Kaufman, Jamaica under Manley: Dilemmas of Socialism and Democracy (1985);
M. Manley, Jamaica: Struggle in the Periphery (1982);
C. Stone, Democracy and Clientelism in Jamaica (1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Jamaica. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jamaica