jiddisch (av tyska jüdisch ’judisk’), yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det har utvecklats ur medelhögtyska dialekter och innefattar bl.a. slaviska, hebreisk/arameiska och romanska element.

Före andra världskriget talade två tredjedelar av

(52 av 367 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historisk utveckling

I den vanligast accepterade synen på utvecklingen av jiddisch anses de ungefärliga årtalen 1250, 1500 och 1700 utgöra vändpunkter.

Under en period fram till 1250 etablerade judar från norra delarna av Frankrike och Italien sina första bosättningar i det tysktalande territoriet i Lothars kungadöme (Lotharingia).

(45 av 321 ord)

Dialekter

Jiddisch har två huvuddialekter, en västlig och en östlig. Den västliga, som har en längre historia, används numera nästan inte alls. Den talades tidigare i olika delar av Tyskland, Böhmen, Mähren, Österrike, Schweiz, norra Italien, Alsace, Lorraine och Nederländerna. Den östliga dialekten utvecklades senare,

(44 av 308 ord)

Skriftspråk

Jiddisch skrivs med hebreisk skrift. Alla hebreiska bokstäver betecknar konsonanter, men

(11 av 51 ord)

Grammatik

Grammatiken är av germansk karaktär, men innefattar diverse nybildningar. Så t.ex.

(11 av 67 ord)

Ordförråd

Ordförrådet karakteriseras av att det har sitt ursprung i flera olika

(11 av 66 ord)

Litteratur

Den äldre jiddischlitteraturen, ofta benämnd ”Spielmann”-epoken, är antingen religiös, liturgisk eller romantisk, underhållande. Ett exempel på det förra ger den berömda ”Cambridge Yiddish Codex” (1382) med berättelser om bl.a. Abraham, Josef och Mose. De mest bekanta romantiska ”Spielmann”-verken är ”Bove-bukh” av Elia Levita (skrivet 1507) och ”Shmuel-bukh” (1544). I Prag utkom 1608 polacken Jakob ben Isak Ashkenazis mycket

(58 av 402 ord)

Drama och teater

Religiösa orsaker hindrade länge judarna från att skapa sin egen dramatik. Accepterade undantag var främst dramatiska gestaltningar av de händelser som beskrivs i Esters bok, s.k. purimspel.

Ur denna bibliska dramatik växte på 1800-talet en jiddischteater fram i Östeuropa. De första egentliga pjäserna var ”Reb Henoch” (1793)

(47 av 333 ord)

Film

Under 1930- och 40-talen utvecklades en filmkultur på jiddisch i framför allt Polen och USA (New

(16 av 114 ord)

Medverkande

  • Lars Åhlander
  • Michal Rudawski
  • Mikael Parkvall
  • Sally Boyd
  • Tryggve Kronholm

Litteraturanvisning

Språk:
Encyclopædia Judaica 16 (1982);
A. Harkavy, English–Yiddish Dictionary (1898);
M. Schaechter, ”Dem Jivos Jidish-oyftu”, Yivo-Bletter 1980;
M. Weinreich, ”Ashkenaz: Di jidish-tkufe in der jidisher Geschichte”, Yivo-Bletter 1951.
Litteratur:
H. Dinse & S. Liptzin, Einführung in die jiddische Literatur (1978);
J.A. Fishman, Never Say Die! (1981);
S. Liptzin, The Maturing of Yiddish Literature (1970);
C.A. Madison, Yiddish Literature (1968);
R.F. Shepard & V. Gold Levi, Live and Be Well (1982).
Drama och teater:
M. Banham (utgivare), The Cambridge Guide to World Theatre (1985);
D.S. Lifson, The Yiddish Theatre in America (1965);
Z. Shakov, The Theatre in Israel (1963);
N. Wandrow, Vagabond Stars (1977).
Film:
J. Hoberman, Bridge of Light: Yiddish Film Between Two Worlds (1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, jiddisch. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jiddisch